Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT2401CLập Trình Hướng Đối Tượng04040vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Phùng Anh TuấnPMGVLý thuyết3111Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Nguyễn Quang Huy2012111012CT2401C
50.0%
50.0%
3Không phépabsent

Nội dung buổi học

CHƯƠNG 5: TÍNH ĐA HÌNH CỦA PHƯƠNG THỨC ẢO
5.1. Phương thức ảo
5.2. Lời gọi phương thức từ đối tượng
5.3. Lời gọi phương thức từ con trỏ đối tượng
5.4. Tính đa hình của phương thức ảo
5.5. Lớp trừu tượng

Lịch trình kế hoạch