Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
MT21-MT22Tin Học Ứng Dụng Ngô Trường Giang04242vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Hoàng Thị Kim Dung1812751015MT2201
0.0%
100.0%
04.02.02.08
2Bùi Thái Dương1712301004MT2101
14.29%
85.71000000000001%
62.02.02.06
3Phạm Song Hai1812301001MT2201
0.0%
100.0%
04.02.02.08
4Văn Đức Anh Quân1712301001MT2101
0.0%
100.0%
04.02.02.08
5Nguyễn Xuân Việt Tuấn1612301004MT2101
7.14%
92.86%
33.02.02.07
6Trần Văn Vang1812301002MT2201
0.0%
100.0%
04.02.02.08

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 03/03/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangChương 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1. Hệ thống thông tin và Hệ GIS.
1.2. Các thành phần của GIS.
1.3. Dữ liệu của GIS.
1.4. Bản đồ.
208h55 07/04/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangChương 2. CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIS/ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ
2.1. Cấu trúc dữ liệu HTTTĐL.
2.2. Các điểm, đường và các miền/vùng
2.3. Cấu trúc dữ liệu kiểu RASTER.
Bùi Thái Dương (3t, false)
308h55 14/04/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang2.1. Cấu trúc dữ liệu kiểu VECTOR.
2.2. Sự khác biệt giữa Vector va Raster.
Chương 3. BẢN ĐỒ & CƠ SỞ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ
3.1. Sơ lược về trái đất.
3.2. Cơ sở toán học của bản đồ.
Liêu Vương Phúc Minh (3t, false)
408h55 21/04/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang3.1. Bản đồ - Xây dựng bản đồ.
3.2. Cách thể hiện bản đồ.
Chương 4. QUẢN TRỊ DỮ LIỆU VÀ KẾT XUẤT DỮ LIỆU (Áp dụng cho phần mềm MapInfo)
4.1. Tìm kiếm trên cùng một cơ sở.
4.2. Tìm kiếm trên các lớp dữ liệu khác nhau.
508h55 28/04/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành (3t)Hoàng Thị Kim Dung (3t, true)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
608h55 05/05/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang4.3. Tính tóan trên cùng một lớp dữ liệu.
4.4. Tính toán trên khác lớp dữ liệu.
4.5. Kết xuất bản đồ
707h00 11/05/2020A1034MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangChương 5. WEB GIS (3t)
5.1. Các tiêu chuẩn mở về WEB GIS.
5.2. Định nghĩa các dịch vụ Web.
5.3. Kiến trúc WebGIS hướng dịch vụ.
5.4. Các loại hình dịch vụ Web GIS.

5.5. Lập bản đồ Web với OpenGIS. (1t)
807h00 12/05/2020A1032MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang5.6. Phần mềm nguồn mở WMS/WFS Servers. (2t)
5.7. Một số website về WEB GIS.


908h55 12/05/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành(3t)
1013h55 18/05/2020A1055MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành (4t)
Kiểm tra(1t)
1107h00 19/05/2020A1032MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành (2)
1208h55 19/05/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành
Kiểm tra
1313h55 25/05/2020A1035MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành (3)
Ôn tập (1)

Lịch trình dự kiến