Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT2401CLập Trình Hướng Đối Tượng04545vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Phùng Anh TuấnPMGVLý thuyết3102Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Nguyễn Quang Huy2012111012CT2401C
44.44%
55.56%
3Có phépabsent
2Nguyễn Viết Hồng2012111011CT2401C
8.89%
91.11%
3Có phépabsent

Nội dung buổi học

CHƯƠNG 3: ĐA NĂNG HÓA TOÁN TỬ
3.1. Giới thiệu
3.2. Các nguyên tắc cơ bản của đa năng hóa toán tử
3.3. Các giới hạn của đa năng hóa toán tử
3.4. Đa năng hóa toán tử hai ngôi
3.4.1. Đa năng hóa toán tử hai ngôi bằng hàm bạn
3.4.2. Đa năng hóa toán tử hai ngôi bằng phương thức

Lịch trình kế hoạch