Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Lưu Tiến Dũng1512104001XD1901D20/10/1997NamTín chỉKhóa 19Đại Học Chính QuyXây Dựng Dân Dụng & Cn

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1XD2001DKết Cấu Gạch Đá Gỗ Trần Dũng1400
2XD20D-NA21N-VH21Đường Lối Cm Việt Nam Nguyễn Văn Cốc3300
3QT21K-N-PL22Tư Tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Cốc4100
4XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1 Ngô Đức Dũng800
5XD2001DKiến Trúc Công Nghiệp Nguyễn Thế Duy2300
6MOS32032-1Cơ học kết cấu P2 Bùi Ngọc Dung1000

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 03/03/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
208h55 03/03/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy
307h00 04/03/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng
407h00 05/03/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần DũngNguyễn Công Minh (3t, false)
Lê Thanh Phong (3t, false)
Nguyễn Vũ Thành (3t, false)
Phạm Thế Anh (3t, false)
Trần Việt Anh (3t, false)
Đỗ Minh Hiếu (3t, false)
Nguyễn Quang Hiếu (3t, false)
Nguyễn Đăng Hùng (3t, false)
Trần Tùng Mậu (3t, false)
507h00 05/03/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
609h50 05/03/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
709h50 05/03/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng
807h00 07/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
908h55 07/04/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy
1007h00 08/04/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng
1107h00 09/04/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng
1207h00 09/04/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
1309h50 09/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1409h50 09/04/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng
1507h00 10/04/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung
1607h00 14/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1708h55 14/04/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy1.6. Các công cụ QLMT ...Bùi Thái Dương (1t, )
1807h00 15/04/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng
1907h00 16/04/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng
2007h00 16/04/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
2109h50 16/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
2209h50 16/04/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức DũngBài 8: nghe hiểu Bài ...Phạm Thị Thu Hà (4t, )
Bùi Duy Hiệp (4t, )
Nguyễn Tiến Tài (4t, )
Nguyễn Đức Trung (4t, )
2307h00 17/04/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung
2407h00 21/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
2508h55 21/04/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy
2607h00 22/04/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng
2707h00 23/04/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng
2807h00 23/04/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
2909h50 23/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
3009h50 23/04/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng
3107h00 24/04/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung
3207h00 28/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
3308h55 28/04/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy ...
3407h00 29/04/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
3507h00 30/04/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng ...
3607h00 30/04/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
3709h50 30/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
3809h50 30/04/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
3907h00 01/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
4007h00 05/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
4108h55 05/05/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy ...
4207h00 06/05/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
4307h00 07/05/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng ...
4407h00 07/05/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
4509h50 07/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
4609h50 07/05/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
4707h00 08/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
4807h00 12/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
4908h55 12/05/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy ...
5007h00 13/05/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
5107h00 14/05/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng ...
5207h00 14/05/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
5309h50 14/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
5409h50 14/05/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
5507h00 15/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
5607h00 19/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
5708h55 19/05/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy ...
5807h00 20/05/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
5907h00 21/05/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng ...
6007h00 21/05/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
6109h50 21/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
6209h50 21/05/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
6307h00 22/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
6407h00 26/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
6508h55 26/05/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy ...
6607h00 27/05/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
6707h00 28/05/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng ...
6807h00 28/05/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
6909h50 28/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
7009h50 28/05/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
7107h00 29/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
7207h00 02/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
7308h55 02/06/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy ...
7407h00 03/06/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
7507h00 04/06/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng ...
7607h00 04/06/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
7709h50 04/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
7809h50 04/06/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
7907h00 05/06/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
8007h00 09/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
8108h55 09/06/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy ...
8207h00 10/06/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
8307h00 11/06/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng ...
8407h00 11/06/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
8509h50 11/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
8609h50 11/06/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
8707h00 12/06/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
8807h00 16/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
8908h55 16/06/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy ...
9007h00 17/06/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
9107h00 18/06/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng ...
9207h00 18/06/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
9309h50 18/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
9409h50 18/06/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
9507h00 23/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
9608h55 23/06/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy ...
9707h00 24/06/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
9807h00 25/06/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng ...
9907h00 25/06/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
10009h50 25/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
10109h50 25/06/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
10207h00 30/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
10308h55 30/06/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy ...
10407h00 01/07/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
10507h00 02/07/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng ...
10607h00 02/07/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
10709h50 02/07/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
10809h50 02/07/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
10907h00 07/07/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
11008h55 07/07/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy ...
11107h00 08/07/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
11207h00 09/07/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng ...
11307h00 09/07/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
11409h50 09/07/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
11509h50 09/07/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...