Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Nhung02050015Cơ sở cơ bản

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA26C-QT26KCầu Lông33036
2QT2601NCầu Lông23036
3QT2701Điền Kinh25036
4QT2702Điền Kinh43036

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h55 15/01/2024SANBONG3QT2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
213h55 15/01/2024NHATAP13NA26C-QT26K
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
313h55 17/01/2024NHATAP23QT2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
413h55 18/01/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
507h55 22/01/2024SANBONG3QT2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
613h55 22/01/2024NHATAP13NA26C-QT26K
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
713h55 24/01/2024NHATAP23QT2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
813h55 25/01/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
907h55 29/01/2024SANBONG3QT2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1013h55 29/01/2024NHATAP13NA26C-QT26K
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1113h55 31/01/2024NHATAP23QT2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1213h55 01/02/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1307h55 19/02/2024SANBONG3QT2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1413h55 19/02/2024NHATAP13NA26C-QT26K
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1513h55 21/02/2024NHATAP23QT2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1613h55 22/02/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1707h55 26/02/2024SANBONG3QT2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1813h55 26/02/2024NHATAP13NA26C-QT26K
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1913h55 28/02/2024NHATAP23QT2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
2013h55 29/02/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
2107h55 04/03/2024SANBONG3QT2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
2213h55 04/03/2024NHATAP13NA26C-QT26K
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
2313h55 06/03/2024NHATAP23QT2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
2413h55 07/03/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
2507h55 01/04/2024SANBONG3QT2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
2613h55 01/04/2024NHATAP13NA26C-QT26K
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
2713h55 03/04/2024NHATAP23QT2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
2813h55 04/04/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
2907h55 08/04/2024SANBONG3QT2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
3013h55 08/04/2024NHATAP13NA26C-QT26K
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
3113h55 10/04/2024NHATAP23QT2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
3213h55 11/04/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
3307h55 15/04/2024SANBONG3QT2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
3413h55 15/04/2024NHATAP13NA26C-QT26K
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
3513h55 17/04/2024NHATAP23QT2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
3613h55 18/04/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
3707h55 22/04/2024SANBONG3QT2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
3813h55 22/04/2024NHATAP13NA26C-QT26K
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
3913h55 24/04/2024NHATAP23QT2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
4013h55 25/04/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
4107h55 29/04/2024SANBONG3QT2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
4213h55 29/04/2024NHATAP13NA26C-QT26K
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
4313h55 01/05/2024NHATAP23QT2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
4413h55 02/05/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
4507h55 06/05/2024SANBONG3QT2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
4613h55 06/05/2024NHATAP13NA26C-QT26K
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
4713h55 08/05/2024NHATAP23QT2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
4813h55 09/05/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận