Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA24Viết 3454545

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị Thu HươngC102Lý thuyết1154Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Nguyễn Tùng Dương2012752003NA2401T
44.44%
55.56%
1Không phépabsent
2Nguyễn Duy Hiếu2012751006NA2401A
86.67%
13.329999999999998%
1Không phépabsent
3Trần Thị Thúy Ngân2012751002NA2401A
86.67%
13.329999999999998%
1Không phépabsent
4Phạm Đức Sơn2012751009NA2401A
91.11%
8.89%
1Không phépabsent

Nội dung buổi học

Review section and test 3

Lịch trình kế hoạch


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          

TRƯỜNG ĐH QUẢN LÝ & CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số tuần: 15…………………………......

Số tiết LT: …………………………..

Số tiết TL, BT: ……………………...

Số tiết TN,TH,TT,TKMH: ………….

Tổng số tiết: 45……………………...

LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY

Môn học: Viết 3……………………………….   ...

Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hương………………

Lớp: NA24 -WRI32023

Học kỳ: I… Năm học: 2021 – 2022

 

Tuần

Thứ, ngày

kế hoạch

NỘI DUNG

Thời gian thực hiện

(Sáng/Chiều/ Thứ)

Ghi chương, mục cụ thể và hình thức giảng dạy
(LT, TL, BT, TN, TH, TT. TKMH …)

Số tiết

Tuần I

Từ 23/08/21

Đến 28/08/21

Introduction

Unit 1: Sentences

2

 

Unit 1: Sentences (cont)

2

 

Tuần II

Từ 30/08/21

Đến 04/09/21

Unit 1: Sentences (cont)

2

 

Unit 2: Sentence problems

2

 

Tuần III

Từ 06/09/21

Đến 11/09/21

Unit 2: Sentence problems (cont.)

Unit 3: Expanding the sentence

2

 

Unit 3: Expanding the sentence (cont.)

Revision and Test 1

2

 

Tuần IV

Từ 13/09/21

Đến 18/09/21

Unit 4: Punctuation

2

 

Unit 4: Punctuation (cont.)

Unit 5: Structure of a paragraph

2

 

Tuần V

Từ 20/09/21

Đến 25/09/21

Unit 5: Structure of a paragraph (cont.)

2

 

Unit 5: Structure of a paragraph (cont.)

2

 

Tuần VI

Từ 27/09/21

Đến 02/10/21

Unit 5: Structure of a paragraph (cont.)

Unit 6: Practicing the topic sentence

2

 

Unit 6: Practicing the topic sentence (cont.)

2

 

Tuần VII

Từ 04/10/21

Đến 09/10/21

Unit 6: Practicing the concluding sentence

2

 

Unit 6: Practicing the concluding sentence (cont.)

Unit 7: Supporting sentences and paragraph unity

2

 

Tuần VIII

Từ 11/10/21

Đến 16/10/21

Unit 7: Supporting sentences and paragraph unity (cont.)

2

 

Unit 7: Supporting sentences and paragraph unity (cont)

2

 

Tuần IX

Từ 18/10/21

Đến 23/10/21

Revision and Test 2

Unit 8: Coherence

2

 

Tuần X

Từ 25/10/21

Đến 30/10/21

 

Unit 8: Coherence (cont.)

2

 

Tuần XI

Từ 01/11/21

Đến 06/11/21

Unit 8: Coherence (cont)

2

 

Tuần XII

Từ 08/11/21

Đến 13/11/21

Unit 8: Coherence (cont)

Unit 9: Types of supporting material

2

 

Tuần XIII

Từ 15/11/21

Đến 20/11/21

Unit 9: Types of supporting material (cont.)

2

 

Tuần XIV

Từ 22/11/21

Đến 27/11/21

Unit 9: Types of supporting material (cont.)

2

 

Tuần XV

Từ 29/11/21

Đến 04/12/21

Review section and test 3

1

 

Ghi chú: LT: Lý thuyết, TL: Thảo luận, BT: Bài tập, TN: Thí nghiệm, TH: Thực hành,
TT: Thực tế, thực tập, TKMH: Thiết kế môn học.

Lưu: Giảng viên, Khoa/Bộ môn, Ban Thanh tra, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

                                                                                                                                                                                             Hải Phòng, ngày 22 tháng 08 năm 2021

                   TM. KHOA/BỘ MÔN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 GIẢNG VIÊN                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Nguyễn Thị Thu Hương

                       Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

                  Xác nhận đã hoàn thành LTGD

 

 

      ……………………………………………………