Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 3 Nguyễn Thị Hoa011368vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Đỗ Hoàng Anh1812101004CT2201C
0.0%
100.0%
00000
2Nguyễn Quốc Anh1812101003CT2201C
0.0%
100.0%
00000
3Vũ Văn Đức1812111009CT2201M
0.0%
100.0%
00000
4Nguyễn Trường Giang1812111007CT2201M
0.0%
100.0%
00000
5Phạm Trường Giang1812102009DC2201
0.0%
100.0%
00000
6Đoàn Văn Hải1812102011DC2201
0.0%
100.0%
00000
7Nguyễn Thanh Hằng1812405001VH2201
0.0%
100.0%
00000
8Vũ Đức Hiếu1812111010CT2201M
0.0%
100.0%
00000
9Nguyễn Minh Hiếu1812102006DC2201
0.0%
100.0%
00000
10Đinh Trung Hiếu1812102014DC2201
0.0%
100.0%
00000
11Đồng Văn Hiếu1812102003DC2201
0.0%
100.0%
00000
12Trần Huy Hoàng1812101002CT2201C
0.0%
100.0%
00000
13Đào Quang Huy1812102012DC2201
0.0%
100.0%
00000
14Bùi Đình Khôi1812102013DC2201
0.0%
100.0%
00000
15Nguyễn Khánh Linh1812601003VH2201
2.86%
97.14%
30000
16Nguyễn Hữu Mạnh1812111011CT2201M
0.0%
100.0%
00000
17Đỗ Thị Minh1812112001CT2201M
0.0%
100.0%
00000
18Phạm Tuấn Minh1812601005VH2201
4.76%
95.24%
50000
19Trần Phương Tiểu My1812601002VH2201
3.81%
96.19%
40000
20Lê Trọng Nghĩa1812407001VH2201
3.81%
96.19%
40000
21Nguyễn Chí Nguyên1812111001CT2201M
0.0%
100.0%
00000
22Hoàng Tuấn Phúc1812101005CT2201C
0.0%
100.0%
00000
23Phan Minh Phú1812102007DC2201
0.0%
100.0%
00000
24Đặng Thế Quang1812112003CT2201C
0.0%
100.0%
00000
25Phạm Đức Tài1812111014CT2201M
0.0%
100.0%
00000
26Nguyễn Tiến Thành1812111015CT2201M
0.0%
100.0%
00000
27Vương Thị Thanh Trang1812601001VH2201
0.0%
100.0%
00000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 02/03/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 1:real you
207h00 04/03/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 1:The real you
307h00 06/03/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 1: Real you
407h00 06/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 1: THE REAL YOU
507h00 08/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 1 - Language review -Skills round up
607h00 10/04/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 1 - Language review -Skills round up
707h00 13/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 1 - Language review -Skills round up
807h00 15/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 1 - Language review -Skills round up
Unit 2: WINNING AND LOSING
907h00 17/04/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaChương I (tiếp)
Chương II. Truyền thuyết
Nguyễn Khánh Linh (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
1007h00 20/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 2: WINNING AND LOSING
1107h00 22/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 2: WINNING AND LOSING
1207h00 24/04/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 2 - Get ready for your exam
1307h00 27/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 2 - Get ready for your exam
1407h00 29/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 2 - Get ready for your exam
1507h00 01/05/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 2 - Get ready for your exam
1607h00 04/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaProgress test 1
1707h00 06/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaProgress test 1
Unit 3: TOWN AND COUNTRY
1807h00 08/05/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 3: TOWN AND COUNTRY
1907h00 15/05/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 3 - Language review -Skills round up
2007h00 25/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 4: IN THE SPORTLIGHT
2107h00 27/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 4: IN THE SPORTLIGHT
2207h00 01/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 4: IN THE SPORTLIGHT
Self check 4 - Get ready for your exam
Lê Trọng Nghĩa (2t, false)
Trần Phương Tiểu My (2t, false)
2307h00 22/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 5 - Get ready for your examPhạm Tuấn Minh (2t, false)
Trần Phương Tiểu My (2t, false)
Lê Trọng Nghĩa (2t, false)
2407h00 26/06/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 5 - Get ready for your exam
2507h00 29/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 5 - Get ready for your exam
Revision
2608h55 29/06/2020b2013CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
2707h55 30/06/2020b2015CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
2807h00 01/07/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaRevision

Lịch trình dự kiến