Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Hoàng Thị Kim Dung1812751015MT220114/06/1997NữNiên chếKhóa 22Đại Học Chính QuyKỹ Thuật Môi Trường

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT-DC-MT22-23-NA22Đường Lối Cm Việt Nam Đỗ Thị An6900
2CT-MT-NA-VH22-DC23Pháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan4800
3CT-MT-QTM-VH22-CT23Bóng Đá Ngô Quốc Hưng4530
4MT-VH22-MT-DL24Kỹ Năng Giao Tiếp Tạ Thu Thúy2300
5MT-VH22-MT-DL24Kỹ Năng Thuyết Trình Tạ Thu Thúy2300
6MT-VH-NA22T-NTư Tưởng Hồ Chí Minh Đỗ Thị An3400
7MT-NA22N-DL-PL24Tin Học Đại Cương 2 Đặng Quang Huy3533
8MT-XD22-CT-DC24Bơi Lội Nguyễn Thị Nhung3700
9MT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 4 Bùi Thị Mai Anh Hoàng Thị Minh Hà1607

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 25/01/2021B1053MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 6: Technology ...
207h00 26/01/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lanchương 1: những vấn đ ...Đỗ Hoàng Anh (3t, false)
Nguyễn Thế Dương (3t, false)
Phạm Song Hai (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
309h50 26/01/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
407h00 27/01/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 6: Technology (c ...
508h55 27/01/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
613h55 27/01/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngBùi Công Duy (3t, false)
Vũ Quốc Anh (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Bùi Đức Duy (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
Trần Văn Vang (3t, false)
708h55 28/01/2021B1033MT-VH-NA22T-N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
813h00 28/01/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
909h50 29/01/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
1013h00 29/01/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
1108h55 01/02/2021B1053MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
1207h00 02/02/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
1309h50 02/02/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
1407h00 03/02/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
1508h55 03/02/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
1613h55 03/02/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
1708h55 04/02/2021B1033MT-VH-NA22T-N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
1813h00 04/02/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
1909h50 05/02/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
2013h00 05/02/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
2108h55 01/03/2021B1053MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
2207h00 02/03/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
2309h50 02/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
2407h00 03/03/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
2508h55 03/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
2613h55 03/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
2708h55 04/03/2021D2013MT-VH-NA22T-N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
2813h00 04/03/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
2909h50 05/03/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
3013h00 05/03/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
3108h55 08/03/2021B1053MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 6: Technology (c ...
3207h00 09/03/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. chức năng của nhà ...Nguyễn Hữu Mạnh (3t, false)
Đồng Đức Minh (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Đoàn Văn Nam (3t, false)
3309h50 09/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
3407h00 10/03/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 6: Technology (c ...
3508h55 10/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
3613h55 10/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
3708h55 11/03/2021D2013MT-VH-NA22T-N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
3813h00 11/03/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
3909h50 12/03/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 6: Technology (c ...
4013h00 12/03/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 4: Microsoft O ...Hoàng Thị Kim Dung (3t, true)
Lưu Thị Thùy Dung (3t, true)
Đỗ Thành Đạt (3t, true)
Lương Thị Trà Giang (3t, true)
Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, true)
Đồng Xuân Lưu (3t, true)
Ngô Đức Thuận (3t, true)
Hoàng Quốc Trung (3t, true)
4108h55 15/03/2021B1053MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhLanguage Review ...
4207h00 16/03/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIV. Nhà nước CHXHCN v ...Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, false)
Nguyễn Tiến Thành (3t, false)
Nguyễn Thị Thảo (3t, false)
4309h50 16/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
4407h00 17/03/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhSkills round up ...
4508h55 17/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
4613h55 17/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
4708h55 18/03/2021D2013MT-VH-NA22T-N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
4813h00 18/03/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
4909h50 19/03/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhSkills round up (cont ...
5013h00 19/03/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.3.Định d ...Phạm Thị Ngọc Bích (3t, true)
Nguyễn Thị Linh Chi (3t, true)
Nguyễn Việt Đức (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, true)
5108h55 22/03/2021B1053MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: Cultures and ...
5207h00 23/03/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 2: Những vấn đ ...Phan Văn Toàn (3t, false)
Trần Văn Vang (3t, false)
Nguyễn Tiến Thành (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Đỗ Hoàng Anh (3t, false)
5309h50 23/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
5407h00 24/03/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: Cultures and ...
5508h55 24/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
5613h55 24/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Lê Minh Hiếu (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Nguyễn Hải Hoàng (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Phùng Minh Hóa (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Trần Huy Long (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
Nguyễn Tiến Đạt (3t, )
Lê Duy Quang (3t, )
5708h55 25/03/2021D2013MT-VH-NA22T-N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
5813h00 25/03/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
5907h00 26/03/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: Cultures and ...
6009h50 26/03/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
6113h00 26/03/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.5.Các Hà ...Trần Văn Vang (3t, true)
Phạm Song Hai (3t, true)
Hoàng Thị Kim Dung (3t, true)
Trần Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Linh Chi (3t, false)
Nguyễn Ngọc Diệu (3t, false)
Đỗ Thành Đạt (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Vũ Thị Nhàn (3t, false)
Bùi Thị Phương (3t, false)
Bùi Văn Sâm (3t, true)
6208h55 29/03/2021B1053MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: Cultures and ...
6307h00 30/03/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. Pháp luật xHCN ...Nguyễn Thế Dương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
6409h50 30/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
6507h00 31/03/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: Cultures and ...
6608h55 31/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
6713h55 31/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Hoàng Thị Kim Dung (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
Nguyễn Hải Hoàng (3t, )
6808h55 01/04/2021D2013MT-VH-NA22T-N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
6913h00 01/04/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
7009h50 02/04/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhGet Ready for Your Ex ...
7113h00 02/04/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.5.Các Hà ...Đinh Như Lượng (3t, false)
Trần Phương Anh (3t, false)
Hoàng Thị Kim Dung (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Trần Văn Vang (3t, false)
7208h55 05/04/2021B1053MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhGet Ready for Your Ex ...
7307h00 06/04/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIII. quy phạm pháp lu ...Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (3t, false)
7409h50 06/04/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
7513h55 06/04/2021BEBOI3MT-XD22-CT-DC24
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
7607h00 07/04/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhGet Ready for Your Ex ...
7708h55 07/04/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
7813h55 07/04/2021sân vận động3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
Nguyễn Hải Hoàng (3t, )
7908h55 08/04/2021D2013MT-VH-NA22T-N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
8013h00 08/04/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Thuyết Trình
Tạ Thu Thúy
8109h50 09/04/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhProgress test 1 ...
8213h00 09/04/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6. Hàm tín ...Nguyễn Ngọc Diệu (3t, true)
Phạm Song Hai (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, true)
Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, true)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Trần Văn Vang (3t, false)
8308h55 12/04/2021B1053MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhProgress test 1 (cont ...
8407h00 13/04/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIV. Quan hệ pháp luật ...
8509h50 13/04/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
8613h55 13/04/2021BEBOI3MT-XD22-CT-DC24
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
8707h00 14/04/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 8: What if...? ( ...
8808h55 14/04/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
8913h55 14/04/2021sân vận động3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
9008h55 15/04/2021D2013MT-VH-NA22T-N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
9113h00 15/04/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Thuyết Trình
Tạ Thu Thúy
9209h50 16/04/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 8: What if...? ( ...
9313h00 16/04/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.6.Sắp xế ...Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
9408h55 19/04/2021B1053MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 8: What if...? ( ...
9507h00 20/04/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
9609h50 20/04/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
9713h55 20/04/2021BEBOI3MT-XD22-CT-DC24
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
9807h00 21/04/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
9908h55 21/04/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
10008h55 22/04/2021D2013MT-VH-NA22T-N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
10113h00 22/04/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Thuyết Trình
Tạ Thu Thúy
10213h55 22/04/2021sân vận động3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngBùi Đức Duy (3t, )
Vũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
Nguyễn Hải Hoàng (3t, )
10307h55 23/04/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 8: What if...? ( ...Lưu Hoàng Gia Bảo (2t, false)
Ngô Văn Lương (2t, false)
Phạm Tuấn Minh (2t, false)
Lã Thái Trung (2t, false)
10409h50 23/04/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhSelf check 8 ...Lưu Hoàng Gia Bảo (2t, false)
Ngô Văn Lương (2t, false)
Phạm Tuấn Minh (2t, false)
Lã Thái Trung (2t, false)
10513h00 23/04/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.7.Thống ...Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
10608h55 26/04/2021B1053MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhLanguage review ...Lưu Hoàng Gia Bảo (3t, false)
Ngô Văn Lương (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Lã Thái Trung (3t, false)
10707h00 27/04/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lanđánh giá 1 Chương 3: ...
10809h50 27/04/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
10913h55 27/04/2021BEBOI3MT-XD22-CT-DC24
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
11007h00 28/04/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhSkills round up ...Lưu Hoàng Gia Bảo (2t, false)
Ngô Văn Lương (2t, false)
Phạm Tuấn Minh (2t, false)
Lã Thái Trung (2t, false)
11108h55 28/04/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
11208h55 29/04/2021D2013MT-VH-NA22T-N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
11313h00 29/04/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Thuyết Trình
Tạ Thu Thúy
11409h50 30/04/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
11513h00 30/04/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy ...
11608h55 03/05/2021B1053MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhSkills round up (cont ...Lưu Hoàng Gia Bảo (3t, false)
Ngô Văn Lương (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Lã Thái Trung (3t, false)
11707h00 04/05/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 4: Hệ thống ph ...
11809h50 04/05/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
11913h55 04/05/2021BEBOI3MT-XD22-CT-DC24
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
12007h00 05/05/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: Crime scene ( ...Lưu Hoàng Gia Bảo (2t, false)
Ngô Văn Lương (2t, false)
Phạm Tuấn Minh (2t, false)
Lã Thái Trung (2t, false)
12108h55 05/05/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
12208h55 06/05/2021D2013MT-VH-NA22T-N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
12313h00 06/05/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Thuyết Trình
Tạ Thu Thúy
12413h55 06/05/20213MT-XD22-CT-DC24
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
12513h55 06/05/2021sân vận động3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Lã Thái Trung (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
12607h55 07/05/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: Crime scene ( ...Lưu Hoàng Gia Bảo (2t, false)
Ngô Văn Lương (2t, false)
Phạm Tuấn Minh (2t, false)
Lã Thái Trung (2t, false)
12709h50 07/05/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: Crime scene ( ...Lưu Hoàng Gia Bảo (2t, false)
Ngô Văn Lương (2t, false)
Phạm Tuấn Minh (2t, false)
Lã Thái Trung (2t, false)
12813h00 07/05/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.8.Biểu đ ...Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Trần Phương Anh (3t, true)
Nguyễn Thị Thanh Bình (3t, false)
Đỗ Thành Đạt (3t, false)
Lương Thị Trà Giang (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đỗ Thanh Thanh (3t, false)
Ngô Đức Thuận (3t, false)
12913h55 07/05/2021Bể bơi3MT-XD22-CT-DC24
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
13008h55 10/05/2021B1053MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: Crime scene ( ...Lưu Hoàng Gia Bảo (3t, false)
Ngô Văn Lương (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Lã Thái Trung (3t, false)
13107h00 11/05/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...
13209h50 11/05/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
13313h00 11/05/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyCù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, true)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
13413h55 11/05/2021BEBOI3MT-XD22-CT-DC24
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
13507h00 12/05/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: Crime scene ( ...Lưu Hoàng Gia Bảo (2t, false)
Ngô Văn Lương (2t, false)
Phạm Tuấn Minh (2t, false)
Lã Thái Trung (2t, false)
13608h55 12/05/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
13708h55 13/05/2021D2013MT-VH-NA22T-N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
13813h00 13/05/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Thuyết Trình
Tạ Thu Thúy
13909h50 14/05/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhGet ready for your ex ...Lưu Hoàng Gia Bảo (2t, false)
Ngô Văn Lương (2t, false)
Phạm Tuấn Minh (2t, false)
Lã Thái Trung (2t, false)
14013h00 14/05/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 6: Microsoft O ...Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
14108h55 17/05/2021B1053MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhGet ready for your ex ...Lưu Hoàng Gia Bảo (3t, false)
Ngô Văn Lương (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Lã Thái Trung (3t, false)
14207h00 18/05/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
14309h50 18/05/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
14413h55 18/05/2021BEBOI3MT-XD22-CT-DC24
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
14507h00 19/05/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
14608h55 19/05/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
14708h55 20/05/2021D2013MT-VH-NA22T-N
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đỗ Thị An
14813h00 20/05/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Thuyết Trình
Tạ Thu Thúy
14909h50 21/05/2021B1052MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhGet ready for your ex ...Lưu Hoàng Gia Bảo (2t, false)
Ngô Văn Lương (2t, false)
Phạm Tuấn Minh (2t, false)
Lã Thái Trung (2t, false)
15013h00 21/05/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6.5. Biểu ...
15108h55 24/05/2021Google Meet3MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhProgress Test 2 (cont ...Lưu Hoàng Gia Bảo (3t, false)
Ngô Văn Lương (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Lã Thái Trung (3t, false)
15207h00 26/05/2021Google Meet2MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: The written ...Lưu Hoàng Gia Bảo (2t, false)
Ngô Văn Lương (2t, false)
Phạm Tuấn Minh (2t, false)
15309h50 28/05/2021Google Meet2MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: The written ...Lưu Hoàng Gia Bảo (2t, false)
Ngô Văn Lương (2t, false)
Phạm Tuấn Minh (2t, false)
Lã Thái Trung (2t, false)
15408h55 31/05/2021Google Meet3MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: The written ...Lưu Hoàng Gia Bảo (3t, false)
Ngô Văn Lương (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Lã Thái Trung (3t, false)
15513h00 31/05/2021Google Meet3MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: The written ...Lưu Hoàng Gia Bảo (3t, false)
Ngô Văn Lương (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Lã Thái Trung (3t, false)
15613h00 01/06/2021Google Meet3MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhSelf check 10 ...Lưu Hoàng Gia Bảo (3t, false)
Ngô Văn Lương (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Lã Thái Trung (3t, false)
15707h00 02/06/2021Google Meet2MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhSelf check 10 (cont) ...Lưu Hoàng Gia Bảo (2t, false)
Ngô Văn Lương (2t, false)
Phạm Tuấn Minh (2t, false)
Lã Thái Trung (2t, false)
15813h00 02/06/2021Google Meet3MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhGet ready for your ex ...Lưu Hoàng Gia Bảo (3t, false)
Ngô Văn Lương (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Lã Thái Trung (3t, false)
15909h50 04/06/2021Google Meet2MT-VH-XD22
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhRevision ...Lưu Hoàng Gia Bảo (2t, false)
Ngô Văn Lương (2t, false)
Phạm Tuấn Minh (2t, false)
Lã Thái Trung (2t, false)