Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Xuân Việt Tuấn1612301004MT210111/07/1998NamTín chỉKhóa 21Đại Học Chính QuyKỹ Thuật Môi Trường

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DL-QT23Đường Lối Cm Việt Nam Nguyễn Văn Cốc5000
2MT-XD22-CT-DC24Bơi Lội Nguyễn Thị Nhung3700
3DL-PL24Anh Văn Cơ Sở 2 Phan Thị Mai Hương23320

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 26/01/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
207h00 28/01/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
308h55 28/01/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Linh Chi (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Bùi Văn Sâm (3t, false)
408h55 02/02/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
507h00 04/02/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
608h55 04/02/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
708h55 02/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
807h00 04/03/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
908h55 04/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
1008h55 09/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
1107h00 11/03/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1208h55 11/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Bùi Văn Sâm (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Hoàng Quốc Trung (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
1308h55 16/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
1407h00 18/03/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1508h55 18/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
1608h55 23/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Lương Thị Trà Giang (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Bùi Văn Sâm (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
1707h00 25/03/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1807h00 25/03/2021a5062DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (2t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
Cù Thế Huy (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Đinh Như Lượng (2t, false)
Đồng Xuân Lưu (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
1908h55 25/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
2008h55 30/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Linh Chi (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
2107h00 01/04/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
2208h55 01/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Lương Thị Trà Giang (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
2308h55 06/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
2413h55 06/04/2021BEBOI3MT-XD22-CT-DC24
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
2507h00 08/04/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
2608h55 08/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
2708h55 13/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Lê Tùng Hưng (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
2813h55 13/04/2021BEBOI3MT-XD22-CT-DC24
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
2907h00 15/04/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
3008h55 15/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Hoàng Quốc Trung (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
3108h55 20/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đỗ Thanh Thanh (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
3213h55 20/04/2021BEBOI3MT-XD22-CT-DC24
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
3307h00 22/04/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
3408h55 22/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Lê Tùng Hưng (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
3508h55 27/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
3613h55 27/04/2021BEBOI3MT-XD22-CT-DC24
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
3707h00 29/04/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
3808h55 29/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
3908h55 04/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
4013h55 04/05/2021BEBOI3MT-XD22-CT-DC24
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
4107h00 06/05/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
4208h55 06/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
4313h55 06/05/20213MT-XD22-CT-DC24
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
4413h55 07/05/2021Bể bơi3MT-XD22-CT-DC24
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
4508h55 11/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
4613h55 11/05/2021BEBOI3MT-XD22-CT-DC24
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
4707h00 13/05/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
4808h55 13/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
4908h55 18/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
5013h55 18/05/2021BEBOI3MT-XD22-CT-DC24
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
5107h00 20/05/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
5208h55 20/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương