Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Bùi Thái Dương1712301004MT210130/08/1997NamTín chỉKhóa 21Đại Học Chính QuyKỹ Thuật Môi Trường

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DC-MT24Toán Cao Cấp 2 Hoàng Hải Vân1690
2DL-QT23Đường Lối Cm Việt Nam Nguyễn Văn Cốc5000
3DL-PL24Anh Văn Cơ Sở 2 Phan Thị Mai Hương23350

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 26/01/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
207h00 27/01/2021A5023DC-MT24
Toán Cao Cấp 2
Hoàng Hải VânVũ Mạnh Đức (3t, false)
Trần Khang Minh (3t, false)
Nguyễn Văn Thăng (3t, false)
Phạm Đức Thủy (3t, false)
Lê Phi Trọng (3t, false)
307h00 28/01/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
408h55 28/01/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Linh Chi (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Bùi Văn Sâm (3t, false)
508h55 02/02/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
607h00 03/02/2021A5023DC-MT24
Toán Cao Cấp 2
Hoàng Hải Vân
707h00 04/02/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
808h55 04/02/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
908h55 02/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
1013h55 03/03/2021B1053DC-MT24
Toán Cao Cấp 2
Hoàng Hải Vân
1107h00 04/03/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1208h55 04/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
1308h55 09/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
1413h55 10/03/2021B1053DC-MT24
Toán Cao Cấp 2
Hoàng Hải VânBùi Thái Dương (3t, false)
Vũ Mạnh Đức (3t, false)
Nguyễn Văn Thăng (3t, false)
Lê Phi Trọng (3t, false)
1507h00 11/03/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1608h55 11/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Bùi Văn Sâm (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Hoàng Quốc Trung (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
1708h55 16/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
1813h55 17/03/2021B1053DC-MT24
Toán Cao Cấp 2
Hoàng Hải VânBùi Thái Dương (3t, false)
Vũ Mạnh Đức (3t, false)
Đặng Thị Linh (3t, false)
Nguyễn Văn Thăng (3t, false)
Lã Thái Trung (3t, false)
Trịnh Thanh Tùng (3t, false)
1907h00 18/03/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
2008h55 18/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
2108h55 23/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Lương Thị Trà Giang (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Bùi Văn Sâm (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
2213h55 24/03/2021B1053DC-MT24
Toán Cao Cấp 2
Hoàng Hải Vân
2307h00 25/03/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
2407h00 25/03/2021a5062DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (2t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
Cù Thế Huy (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Đinh Như Lượng (2t, false)
Đồng Xuân Lưu (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
2508h55 25/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
2608h55 30/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Linh Chi (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
2713h55 31/03/2021B1053DC-MT24
Toán Cao Cấp 2
Hoàng Hải VânBùi Thái Dương (3t, false)
Vũ Mạnh Đức (3t, false)
Phạm Đức Thủy (3t, false)
Trịnh Thanh Tùng (3t, false)
2807h00 01/04/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
2908h55 01/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Lương Thị Trà Giang (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
3008h55 06/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
3113h55 07/04/2021B1053DC-MT24
Toán Cao Cấp 2
Hoàng Hải Vân
3207h00 08/04/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
3308h55 08/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
3415h50 08/04/2021B1053DC-MT24
Toán Cao Cấp 2
Hoàng Hải Vân
3508h55 13/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Lê Tùng Hưng (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
3613h55 14/04/2021B1053DC-MT24
Toán Cao Cấp 2
Hoàng Hải Vân
3707h00 15/04/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
3808h55 15/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Hoàng Quốc Trung (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
3908h55 20/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đỗ Thanh Thanh (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
4013h55 21/04/2021B1053DC-MT24
Toán Cao Cấp 2
Hoàng Hải Vân
4107h00 22/04/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
4208h55 22/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Lê Tùng Hưng (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
4308h55 27/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
4413h55 28/04/2021B1053DC-MT24
Toán Cao Cấp 2
Hoàng Hải Vân
4507h00 29/04/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
4608h55 29/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
4708h55 04/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
4813h55 05/05/2021B1053DC-MT24
Toán Cao Cấp 2
Hoàng Hải Vân
4907h00 06/05/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
5008h55 06/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
5108h55 11/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
5213h55 12/05/2021B1053DC-MT24
Toán Cao Cấp 2
Hoàng Hải Vân
5307h00 13/05/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
5408h55 13/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
5508h55 18/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
5613h55 19/05/2021B1053DC-MT24
Toán Cao Cấp 2
Hoàng Hải Vân
5707h00 20/05/2021B2034DL-QT23
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
5808h55 20/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
5914h55 26/05/20214DC-MT24
Toán Cao Cấp 2
Hoàng Hải Vân
6013h00 31/05/20215DC-MT24
Toán Cao Cấp 2
Hoàng Hải Vân
6113h55 02/06/2021zoom3DC-MT24
Toán Cao Cấp 2
Hoàng Hải Vân