Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Phạm Hưng Thịnh1512104005XD1901D26/05/1997NamTín chỉKhóa 19Đại Học Chính QuyXây Dựng Dân Dụng & Cn

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1MOS32032-1Cơ học kết cấu P2 Bùi Ngọc Dung1000
2ENG32053-1Anh văn cơ sở 3 Đặng Thị Vân1900

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 25/03/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
213h00 26/03/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
313h00 01/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
413h00 02/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
513h00 08/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
613h00 09/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
707h00 10/04/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung
813h00 15/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
913h00 16/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1007h00 17/04/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung
1113h00 22/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1213h00 23/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1307h00 24/04/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung
1413h00 29/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1513h00 30/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1607h00 01/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
1713h00 06/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1813h00 07/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1907h00 08/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
2013h00 13/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
2113h00 14/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
2207h00 15/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
2313h00 20/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
2413h00 21/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
2507h00 22/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
2613h00 27/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
2713h00 28/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
2807h00 29/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
2907h00 05/06/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
3007h00 12/06/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...