Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT2401CLập Trình Hướng Đối Tượng04545vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Phùng Anh TuấnPMGVLý thuyết393Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Nguyễn Quang Huy2012111012CT2401C
44.44%
55.56%
3Không phépabsent
2Nguyễn Viết Thái2012111009CT2401C
13.33%
86.67%
3Không phépabsent
3Nguyễn Viết Hồng2012111011CT2401C
8.89%
91.11%
3Không phépabsent

Nội dung buổi học

CHƯƠNG 4: TÍNH KẾ THỪA
4.1. Giới thiệu
4.2. Kế thừa đơn
4.2.1. Lớp cơ sở, Lớp dẫn xuất
4.2.2. Các thành viên Protected
4.2.3. Viết đè phương thức
4.2.4. Các kiểu kế thừa

Lịch trình kế hoạch