Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Phạm Gia Lộc1612101011CT2001C11/11/1998NamTín chỉKhóa 20Đại Học Chính QuyCông Nghệ Phần Mềm

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT22N-MCầu Lông Nguyễn Thị Nhung2700
2CT21Lý Thuyết Đồ Thị Đặng Quang Huy1420
3CT22Phương Pháp Lập Trình Nguyễn Thị Xuân Hương1430
4CT22Lập Trình Java Phùng Anh Tuấn2240

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 02/03/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang Huy
207h00 03/03/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngGIỚI THIỆU MÔN HỌC C ...
307h00 05/03/2020A1023CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnChương 1: Giới thiệu ...Nguyễn Quốc Anh (1t, )
Đinh Thành Nam (1t, )
Hoàng Tuấn Phúc (1t, )
Vũ Văn Đức (1t, )
Phạm Gia Lộc (3t, false)
Trần Đức Tường (3t, false)
Đỗ Hoàng Anh (1t, )
409h50 05/03/2020A1022CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnChương 2: Các thành p ...
513h55 06/03/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
607h00 06/04/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyChương 1. Khái niệm c ...Lê Đức Phú (2t, false)
Phạm Gia Lộc (2t, false)
Dương Đức Hoạt (2t, false)
707h00 07/04/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương1.4. Phương pháp chun ...Đặng Thế Quang (3t, false)
807h00 08/04/2020Online2CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyTiếp (Chương 1...) 1. ...
907h00 09/04/2020A1023CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnThực hành 1 ...Trần Đức Tường (3t, false)
1013h55 10/04/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
1107h00 13/04/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyTiếp (Chương 1) 1.3.T ...
1207h00 14/04/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngChương2. Sự trừu tượn ...
1307h00 16/04/2020A1023CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnChương 3: Lớp và các ...Bùi Đình Tuấn Đạt (1t, )
Nguyễn Quốc Anh (3t, true)
Phạm Trung Hiếu (3t, false)
Đinh Văn Tùng (3t, false)
Phạm Gia Lộc (1t, )
1413h55 17/04/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
1507h00 20/04/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyChương 2. Các thuật t ...
1607h00 21/04/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương3.1.2 Tệp tin và các ...Nguyễn Quốc Anh (3t, false)
Nguyễn Hữu Mạnh (3t, false)
Phạm Đức Tài (3t, true)
1707h00 23/04/2020A1023CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnThực hành 2 ...Nguyễn Thành Dương (3t, false)
Phạm Trung Hiếu (3t, false)
Trần Đức Tường (3t, true)
1813h55 24/04/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
1907h00 27/04/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyTiếp (Chương 2...) 2. ...Nguyễn Thành Dương (2t, true)
2007h00 28/04/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngChương 4. Hàm và ch ...Nguyễn Tiến Thành (3t, true)
Nguyễn Quốc Anh (3t, false)
Trần Huy Hoàng (3t, true)
Phạm Gia Lộc (3t, false)
Nguyễn Hữu Mạnh (3t, true)
2108h55 29/04/2020Online3CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyTiếp (Chương 2...) 2. ...
2207h00 30/04/2020A1023CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnNGHỈ LỄ ...
2313h55 01/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
2407h00 04/05/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyChương 3: Đồ thị Eule ...Dương Đức Hoạt (2t, false)
2507h00 05/05/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngChương 5 . Đệ quy và ...
2607h00 06/05/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyTiếp (Chương 3...) 3. ...Dương Đức Hoạt (2t, false)
2707h00 07/05/2020A1023CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnChương 4: Các lệnh đi ...Nguyễn Thành Dương (3t, false)
Trần Duy Hải (3t, false)
Hoàng Tuấn Phúc (3t, false)
Lê Đức Phú (3t, false)
Đinh Văn Tùng (2t, )
2813h55 08/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
2907h00 11/05/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang Huy ...
3007h00 12/05/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành A0101 ...
3107h00 13/05/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang Huy ...
3207h00 14/05/2020A1023CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnChương 5: Giới thiệu ...Phạm Trung Hiếu (1t, )
Bùi Đình Tuấn Đạt (1t, )
3313h55 15/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
3407h00 18/05/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang Huy ...
3507h00 19/05/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương5.4 Các phương pháp k ...
3607h00 20/05/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang Huy ...
3707h00 21/05/2020A1023CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnChương 6: Lập trình g ...Dương Đức Hoạt (3t, false)
Hoàng Tuấn Phúc (3t, false)
3813h55 22/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
3907h00 25/05/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang Huy ...
4007h00 26/05/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương5.4.2. Khử đệ quy bằn ...
4107h00 27/05/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyTiếp (Chương 3...) Ki ...
4208h55 27/05/2020A1032CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyThực hành 1 ...Dương Đức Hoạt (2t, false)
Nguyễn Thành Dương (2t, false)
Lê Đức Phú (2t, true)
4307h00 28/05/2020A1023CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh Tuấn6.2. Lập trình chương ...Dương Đức Hoạt (3t, false)
Lê Đức Phú (1t, )
4413h55 29/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
4507h00 01/06/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyChương 4. Cây và cây ...Nguyễn Thành Dương (2t, false)
Dương Đức Hoạt (2t, false)
Nguyễn Thành Long (2t, false)
Lê Đức Phú (2t, false)
4608h55 01/06/2020A1033CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang Huy
4707h00 02/06/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương ...
4807h00 03/06/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyTiếp (Chương 4...) 4. ...
4908h55 03/06/2020A1023CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang Huy
5007h00 04/06/2020A1023CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh Tuấn ...
5113h55 05/06/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
5207h00 08/06/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang HuyTiếp (Chương 4...) 4. ...
5307h00 09/06/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương ...
5407h00 11/06/2020A1023CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh Tuấn ...
5507h00 15/06/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang Huy4.3.2 Thuật toán tìm ...
5607h00 16/06/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương ...
5707h00 18/06/2020A1023CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh Tuấn ...
5807h00 22/06/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang Huy ...
5907h00 23/06/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương ...
6007h00 25/06/2020A1023CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh Tuấn ...
6107h00 29/06/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang Huy ...
6207h00 30/06/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương ...
6307h00 02/07/2020A1023CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh Tuấn ...
6407h00 06/07/2020C1042CT21
Lý Thuyết Đồ Thị
Đặng Quang Huy ...
6507h00 07/07/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương ...
6607h00 09/07/2020A1023CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh Tuấn ...