Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
MT23-24Xử Lý Nước Thải04613vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị Kim DungC202Lý thuyết340Bình thườngĐược chấp nhận

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú

Nội dung buổi học

Giới thiệu môn học
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
1.1. Phân loại, khái niệm nước thải
1.2. Thành phần và tính chất của nước thải sinh hoạt
1.3. Thành phần và tính chất của nước thải công nghiệp
1.4. Quá trình hiếu khí, yếm khí, nitrat hóa và khử nitrat hóa
1.4.1. Quá trình hiếu khí
1.4.2. quá trình yếm khí
1.4.3. Quá trình nitrat hóa
1.4.4. Quá trình khử nitrat

Lịch trình kế hoạch