Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân Lực04545vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị Hoàng ĐanB203Lý thuyết3198Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Đinh Phượng Xuân Mai2112402005QT2501N
6.67%
93.33%
3Không phépabsent
2Nguyễn Minh Ánh2112407010QT2501M
2.22%
97.78%
1Không phéplate
3Nguyễn Thị Thu Hằng2112407011QT2501M
6.67%
93.33%
3Không phépabsent
4Nguyễn Mai Phương2112407026QT2501M
13.33%
86.67%
3Không phépabsent
5Nguyễn Quý Thành2112407023QT2501M
2.22%
97.78%
1Không phéplate
6Đỗ Xuân Thanh2112111004QT2501M
6.67%
93.33%
3Không phépabsent
7Trần Ngọc Quỳnh2112751012NA2501M
13.33%
86.67%
3Không phépabsent
8Phạm Thị Ngát2112751021NA2501M
13.33%
86.67%
3Không phépabsent
9Nguyễn Thảo Nguyên2112407022QT2501M
2.22%
97.78%
1Không phéplate
10Nguyễn Thái Sơn2112407032QT2501M
97.78%
2.219999999999999%
3Không phépabsent
11Vũ Thị Huyền Linh2112407020QT2501N
91.11%
8.89%
3Không phépabsent

Nội dung buổi học

6.5. Thảo luận “Đào tạo và phát triển nhân sự”
6.6. Tổng kết, đánh giá quá trình thảo luận
CHƯƠNG 7: ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CÔNG TÁC
7.1. Đinh nghĩa; 7.2 và 7.3 và 7.4

Lịch trình kế hoạch