Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân Lực0450vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị Hoàng ĐanB202Lý thuyết3271Bình thườngĐược chấp nhận

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Nguyễn Thái Sơn2112407032QT2501M
26.67%
73.33%
3Không phépabsent

Nội dung buổi học

2.3. Thảo luận “Môi trường quản trị tài nguyên nhân sự”
2.4. Tổng kết, đánh giá quá trình thảo luận
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
3.1. Phân tích công việc – công cụ quản trị nhân sự cơ bản
3.2. Các phương pháp phân tích công việc; 3.3 và 3.4….;3.5

Lịch trình kế hoạch