Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân Lực04545vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị Hoàng ĐanB202Lý thuyết3262Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Nguyễn Thái Sơn2112407032QT2501M
97.78%
2.219999999999999%
3Không phépabsent
2Nguyễn Xuân Hải2112407029QT2501M
13.33%
86.67%
3Không phépabsent

Nội dung buổi học

1.6 Các lý thuyết về QTNS; 1.7 Đánh giá trình độ QTNS
1.8 QTNS – Doanh nghiệp Việt Nam
CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ TNNS
2.1.Tình huống
2.2. Môi trường quản trị tài nguyên nhân sự

Lịch trình kế hoạch