Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT26L,NQuản Trị Nhân Lực04545vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị Hoàng ĐanC202Lý thuyết3403Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Nguyễn Quang Dũng2212402008QT2601N
88.89%
11.11%
3Không phépabsent
2Lê Minh Trúc2212408021QT2601L
86.67%
13.329999999999998%
3Không phépabsent
3Lương Đức Tiến2212402024QT2601N
95.56%
4.439999999999998%
3Không phépabsent

Nội dung buổi học

8.6. Tổng kết, đánh giá quá trình thảo luận
CHƯƠNG 9. QUAN HỆ NHÂN SỰ
9.1. Quan hệ nhân sự ; 9.2 Thương nghị tập thể và 9.3
9.4. Thảo luận “Quan hệ nhân sự”

Lịch trình kế hoạch