Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT26L,NQuản Trị Nhân Lực04545vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị Hoàng ĐanC202Lý thuyết2349Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Phạm Văn Tuấn Anh2212402020QT2601N
15.56%
84.44%
2Không phépabsent
2Nguyễn Mạnh Đại Cương2212402010QT2601N
17.78%
82.22%
2Không phépabsent
3Nguyễn Quang Dũng2212402008QT2601N
88.89%
11.11%
2Không phépabsent
4Đào Quỳnh Anh2212408025QT2601L
60.0%
40.0%
2Không phépabsent
5Phạm Văn Chuẩn2212408018QT2601L
4.44%
95.56%
2Không phépabsent
6Lã Duy Sáng2212408013QT2601L
4.44%
95.56%
2Không phépabsent
7Hồ Thăng Trọng2212408010QT2601L
4.44%
95.56%
2Không phépabsent
8Lê Minh Trúc2212408021QT2601L
86.67%
13.329999999999998%
2Không phépabsent
9Lương Đức Tiến2212402024QT2601N
95.56%
4.439999999999998%
2Không phépabsent

Nội dung buổi học

4.3. PP dự báo trong hoạch định tài nguyên nhân sự
4.4. Thảo luận “Hoạch định tài nguyên nhân sự”

Lịch trình kế hoạch