Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA26Đọc Tiếng Anh 3303030

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị HuyềnAC101Lý thuyết2350Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Trần Đức Phúc2212755016NA2601A
40.0%
60.0%
1Không phéplate
2Lục Anh Tú2212756022NA2601A
40.0%
60.0%
1Không phéplate
3Hoàng Thị Hồng Vân2212756027NA2601A
36.67%
63.33%
1Không phéplate

Nội dung buổi học

Lịch trình kế hoạch

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         

 TRƯỜNG ĐH QUẢN LÝ & CÔNG NGHỆ  HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số tuần:  14 tuần

Số tiết LT: …………………………..

Số tiết TL, BT: ……………………...

Số tiết TN,TH,TT,TKMH: ………….

Tổng số tiết: 30 tiết

LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY

Môn học: Đọc  2

Giảng viên: Nguyễn Thi Huyền

Lớp: NA 26 –READ3

Học kỳ:2 Năm học: 2023 – 2024

 

Tuần

Thứ, ngày

kế hoạch

NỘI DUNG

Thời gian thực hiện

(Sáng/Chiều/ Thứ)

Ghi chương, mục cụ thể và hình thức giảng dạy
(LT, TL, BT, TN, TH, TT. TKMH …)

Số tiết

15/1/2024

Đến 21/1/2024

Unit 1. Food and Health

A. Sweet Love

B. Food for the Future

2

 

Tuần II

22/1/2024

Đến 28/1/2024

Unit 2: Our Bond with Animals

A. Song of the Humpback

B. Dog in a Human World

2

 

Tuần III

29/1/2024

Đến 4/2/2024

Unit 3: History Detectives

A. Was King Tut Murdered?

B. Who Killed the Iceman?

2

 

Tuần IV

19/2/2024

Đến 25/2/2024

Unit 4: Traditions and Rituals

A. Bride of the Sahara

B. The Changing Face of Kung Fu

2

 

Tuần V

26/2/2024

Đến 3/3/2024

Unit 5: Urban Underworlds

A. Under Paris

B. New York’s Underside

2

 

Tuần VI

4/3/2024

Đến 10/3/2024

Unit 6: Reef Encounters

A. Cities Beneath the Sea

B. The Truth about Great Whites

2

 

Tuần VII

1/4/2024

Đến 7/4/2024

TEST 1

Unit 7: Sweet Scents

A. The Flower Trade

B. The Power of Perfume

3

 

Tuần VIII

8/4/2024

Đến 14/4/2024

Unit 8: Great Explorers

A. Marco Polo in China

B. The Travels of Ibn Battuta

3

 

Tuần IX

Từ 3/4/2023

Đến 9/4/2023

Unit 9: Who We Are

A. The Teenage Brain

B. Seeing Double

3

 

Tuần X

15/4/2024

Đến 21/4/2024

Unit 10: Global Warming

A. The Big Thaw

B. Last Days of the Ice Hunters

3

 

Tuần XI

22/4/2024

Đến 28/4/2024

Unit 11: Incredible Insects

A. Army Ants

B. Unexpected Beauty

3

 

Tuần XII

Từ 29/4/2023

Đến 5/5/2023

Unit 12: Going to Extremes

A. The Dream of Flight

B. Drak Descent

Test 2

Revision

3

 

Ghi chú: LT: Lý thuyết, TL: Thảo luận, BT: Bài tập, TN: Thí nghiệm, TH: Thực hành,
TT: Thực tế, thực tập, TKMH: Thiết kế môn học.

Lưu: Giảng viên, Khoa/Bộ môn, Ban Thanh tra, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

                                                                                                          Hải Phòng, ngày 12 tháng 5 năm 2024

                    TM. KHOA/BỘ MÔN                                                   GIẢNG VIÊN 

 

 

                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                Nguyễn Thị Huyền

 

 

                           Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

                     Xác nhận đã hoàn thành LTGD

 

 

       ……………………………………………………