Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA27A-HViết Tiếng Anh 2603030

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị Thu HươngC103Lý thuyết2186Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Nguyễn Thị Mai Anh2312700021NA2701A
26.67%
73.33%
2Không phépabsent
2Phạm Thị Linh2312751002NA2701H
60.0%
40.0%
2Không phépabsent
3Bùi Thị Như Ngọc2312700001NA2701H
60.0%
40.0%
2Không phépabsent
4Phạm Đức Sơn2312700036NA2701A
50.0%
50.0%
2Không phépabsent
5Vũ Thị Bảo Yến2312700027NA2701H
6.67%
93.33%
2Không phépabsent
6Trần Thị Nguyệt Nga2312700018NA2701A
90.0%
10.0%
2Không phépabsent

Nội dung buổi học

Unit 10: Narrative paragraphs

Lịch trình kế hoạch

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          

TRƯỜNG ĐH QL & CN HẢI PHÒNG

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số tuần: 12…………………………......

Số tiết LT: …………………………..

Số tiết TL, BT: ……………………...

Số tiết TN,TH,TT,TKMH: ………….

Tổng số tiết: 30……………………...

 

LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY

Môn học: Viết 2

Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hương

Lớp: WRI32022 - NA27A-H

Học kỳ: II                                Năm học: 2023 – 2024

 

Tuần

Thứ, ngày

kế hoạch

NỘI DUNG

Thời gian thực hiện

(Sáng/Chiều/ Thứ)

Ghi chương, mục cụ thể và hình thức giảng dạy
(LT, TL, BT, TN, TH, TT. TKMH …)

Số tiết

Tuần I

Từ 15/01/24

Đến 20/01/24

Introduction

Unit 1: What is a paragraph?

Unit 2: Developing ideas for writing a paragraph

3

 

Tuần II

Từ 22/01/24

Đến 27/01/24

Unit 2: Developing ideas for writing a paragraph ( cont.)

3

 

Tuần III

Từ 29/01/24

Đến 03/02/24

Unit 3: The topic sentence

3

 

Tuần IV

Từ 19/02/24

Đến 24/02/24

Unit 3: The topic sentence  ( cont.)

Unit 4: Supporting and concluding sentences

3

 

Tuần V

Từ 26/02/24

Đến 02/03/24

Unit 4: Supporting and concluding sentences ( cont.)

Unit 5: Paragraph review

3

 

Tuần VI

Từ 04/03/24

Đến 09/03/24

Test 1

Unit 6: Definition paragraphs

3

 

Tuần VII

Từ 01/04/24

Đến 06/04/24

 Unit 7: Process Analysis Paragraphs

 

2

 

Tuần VIII

Từ 08/04/24

Đến 13/04/24

Unit 8: Descriptive paragrahps.

 

2

 

Tuần IX

Từ 15/04/24

Đến 20/04/24

Unit 9: Opinion paragraphs

 

2

 

Tuần X

Từ 22/04/24

Đến 27/04/24

Unit 9 (cont): Opinion paragrahps

 

2

 

Tuần XI

Từ 29/04/24

Đến 04/05/24

Unit 10: Narrative paragraphs

 

2

 

Tuần XII

Từ 06/05/24

Đến 11/05/24

Unit 11: Paragraphs in an essay: Putting it all together

Test 2

2

 

Ghi chú: LT: Lý thuyết, TL: Thảo luận, BT: Bài tập, TN: Thí nghiệm, TH: Thực hành,
TT: Thực tế, thực tập, TKMH: Thiết kế môn học.

Lưu: Giảng viên, Khoa/Bộ môn, Ban Thanh tra, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

 

                                                                     Hải Phòng, ngày 12  tháng 01 năm 2024

                   TM. KHOA/BỘ MÔN                                                                                                    GIẢNG VIÊN               

 

 

                     TS. Trần Thị Ngọc Liên                          Nguyễn Thị Thu Hương

                                            

                       Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

                  Xác nhận đã hoàn thành LTGD

 

 

     ……………………………………………………