Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
MT2001Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh04423vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị TươiC104Lý thuyết340Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú

Nội dung buổi học

Chương 4 (tiếp theo)
4.3. Quá trình phản nitrat hóa (0,5t)
4.4 Cố định nitơ (1t)
Đánh giá 1 (1t)
CHƯƠNG 5: NƯỚC THẢI VÀ CÁC PP XỬ LÝ SINH HỌC NƯỚC THẢI (7t)
5.1 Đặc trưng và các thông số biểu thị độ ô nhiễm (0,5t)

Lịch trình kế hoạch