Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT25N-MVăn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh0308vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Phạm Thị Kim OanhC203Lý thuyết2229Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Phạm Hồng Chương2112407004QT2501M
13.33%
86.67%
2Không phépabsent
2Đỗ Lê Minh Nhật2112407001QT2501M
20.0%
80.0%
2Không phépabsent
3Nguyễn Tấn Dũng2112407007QT2501M
20.0%
80.0%
2Không phépabsent
4Nguyễn Xuân Hải2112407029QT2501M
20.0%
80.0%
2Không phépabsent
5Nguyễn Đức Hiếu2112407003QT2501M
13.33%
86.67%
2Không phépabsent
6Nguyễn Minh Quân2112402008QT2501N
20.0%
80.0%
2Không phépabsent
7Nguyễn Thái Sơn2112407032QT2501M
20.0%
80.0%
2Không phépabsent
8Đỗ Xuân Thanh2112111004QT2501M
6.67%
93.33%
2Không phépabsent
9Phạm Anh Tuấn2112755008QT2501M
20.0%
80.0%
2Không phépabsent

Nội dung buổi học

2.2. Các vấn đề đạo đức trong kinh doanh
2.2.1. Nguồn gốc các vấn đề đạo đức trong kinh doanh
2.2.2. Nhân diện các vấn đề đạo đức trong kinh doanh

Lịch trình kế hoạch