Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2601NKế Toán Tài Chính04646vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị Thúy HồngC202Lý thuyết21310Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Phạm Tiến Công2212402017QT2601N
39.13%
60.87%
2Không phépabsent
2Nguyễn Mạnh Đại Cương2212402010QT2601N
10.87%
89.13%
2Không phépabsent
3Nguyễn Quang Dũng2212402008QT2601N
26.09%
73.91%
2Không phépabsent
4Vũ Duy Linh2212402003QT2601N
19.57%
80.43%
2Không phépabsent
5Vũ Đức Long2212401009QT2601N
13.04%
86.96000000000001%
2Không phépabsent
6Nguyễn Hải Long2212402007QT2601N
39.13%
60.87%
2Không phépabsent
7Nguyễn Quang Phúc2212402021QT2601N
34.78%
65.22%
2Không phépabsent
8Vũ Văn Quân2212402012QT2601N
6.52%
93.48%
2Không phépabsent
9Lương Đức Tiến2212402024QT2601N
36.96%
63.04%
2Không phépabsent
10Đỗ Hoàng Châu Uyên2212402006QT2601N
4.35%
95.65%
2Không phépabsent

Nội dung buổi học

CHƯƠNG 8: KT THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ, CP VÀ XĐKHHĐSXKD(6t)
ĐG1: Nhận biết chứng từ kế toán và định khoản các NVKTPS liên quan từng phần hành kế toán

Lịch trình kế hoạch