Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT2401CĐồ Án Môn Học Phần Mềm303030

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Vũ Anh HùngC301Lý thuyết284Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Nguyễn Viết Hồng2012111011CT2401C
13.33%
86.67%
2Không phépabsent
2Nguyễn Quang Huy2012111012CT2401C
33.33%
66.67%
2Không phépabsent
3Vũ Tiến Tâm2012111013CT2401C
13.33%
86.67%
2Không phépabsent
4Nguyễn Quốc Thụ2012111004CT2401C
6.67%
93.33%
2Không phépabsent

Nội dung buổi học

Hướng dẫn sinh viên Phân tích hệ thống (tiếp): để thiết kế ra biểu đồ tổng quát của hệ thống (biểu đồ ngữ cảnh/biểu đồ Ucase tổng quát hệ thống); sơ đồ chức năng của hệ thống và mô tả chi tiết cụ thể hoạt động của từng chức năng lá (nhiệm vụ của chức năng thực hiện công việc gì trong hệ thống, thực hiện ra sao, dữ liệu đầu vào là gì và kết quả đầu ra sau khi thực hiện chức năng).

Lịch trình kế hoạch