Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT2501CLập Trình Trên Nền Web454518

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Vũ Anh HùngB105Lý thuyết3251Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Trần Duy An2112111017CT2501C
6.67%
93.33%
3Không phépabsent

Nội dung buổi học

Chương 2: Xây dựng trang Web cập nhật dữ liệu
2.1. Điều khiển kiểm tra
2.1.1. Giới thiệu chung
2.1.2. RequireFieldValidator
2.1.3. CompareValidator
2.1.4. RangeValidator
2.1.5. RegularExpressionValidator
2.1.6. CustomValidator
2.1.7. ValidationSummary

Lịch trình kế hoạch