Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Phạm Thị Nga1971020011Quản trị kinh doanh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1QT2501NQuản Trị Chiến Lược73045
2QT25M-NQuản Trị Marketing233345
3QT2701Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ423348
4QT2702Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ432548

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
113h55 18/01/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn học Ch ...Đã hoàn thành
207h00 19/01/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn học ...Nguyễn Thị Ninh (1t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Đã hoàn thành
313h00 19/01/2024B1033QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn học Ch ...Vũ Thị Kim Liên (1t)
Đỗ Thị Kim Liên (1t)
Trần Gia Lộc (1t)
Bùi Quang Thiện (1t)
Phạm Vũ Trường Huy (1t)
Nguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Minh Công (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Nguyễn Thị Hằng (3t)
Đỗ Hoàng Huy (3t)
Trương Đức Hưng (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Bùi Thị Tuyết Nhung (3t)
Đinh Thị Phương Oanh (3t)
Đỗ Hoàng Thành (3t)
Đào Trọng Thiện (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Ngô Anh Thư (3t)
Nguyễn Lam Trường (3t)
Đã hoàn thành
415h50 19/01/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga1.1. Lí luận chung về ...Nguyễn Huy Hoàng (2t)
Phùng Thu Hương (2t)
Phạm Bảo Ngọc (2t)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (2t)
Đã hoàn thành
507h55 20/01/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaChương 1. TỔNG QUAN V ...Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t)
Nguyễn Xuân Hải (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Đặng Thị Thùy Linh (3t)
Lưu Phúc Lộc (3t)
Nguyễn Mai Phương (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Đã hoàn thành
613h55 25/01/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga1.2. Tài chính và hệ ...Đã hoàn thành
707h00 26/01/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga1.2 nội dung cơ bản c ...Nguyễn Thị Ninh (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Đã hoàn thành
813h00 26/01/2024B1033QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga1.1. Lí luận chung về ...Nguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Phạm Vũ Trường Huy (3t)
Trương Đức Hưng (3t)
Trần Quang Hùng (3t)
Lê Hương Nhung (1t)
Đỗ Thị Kim Liên (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Ngô Anh Thư (3t)
Trần Gia Lộc (1t)
Bùi Quang Thiện (1t)
Nguyễn Công Minh (1t)
Đã hoàn thành
915h50 26/01/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 2 : Ngân sách ...Nguyễn Đức Anh (2t)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t)
Nguyễn Huy Hoàng (2t)
Phùng Thu Hương (2t)
Phạm Bảo Ngọc (2t)
Đã hoàn thành
1007h55 27/01/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga1.2 Quản trị marketin ...Nguyễn Minh Ánh (3t)
Phạm Hồng Chương (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t)
Nguyễn Xuân Hải (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Đặng Thị Thùy Linh (3t)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t)
Nguyễn Mai Phương (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Nguyễn Quý Thành (3t)
Đã hoàn thành
1113h55 01/02/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga2.2. Thu ngân sách nh ...Nguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t)
Đặng Xuân Đạt (3t)
Tô Hải Thanh Giang (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
Phạm Quốc Huy (3t)
Phùng Thu Hương (3t)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Đoàn Phú Quý (3t)
Nguyễn Trường Sơn (3t)
Vũ Thị Yến (3t)
Vũ Hoàng Gia (1t)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t)
Đã hoàn thành
1207h00 02/02/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga2.2 Mục tiêu chiến lư ...Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Đã hoàn thành
1313h00 02/02/2024B1033QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận chương 1 C ...Nguyễn Đức Anh (3t)
Vũ Văn Chính (3t)
Nguyễn Minh Công (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Nguyễn Thành Đạt (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Lê Thị Mỹ Hạnh (3t)
Nguyễn Thị Hằng (3t)
Trần Quang Hoàn (3t)
Phạm Vũ Trường Huy (3t)
Trương Đức Hưng (3t)
Trần Quang Hùng (3t)
Đỗ Thị Kim Liên (3t)
Trần Gia Lộc (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Vũ Đức Mạnh (3t)
Nguyễn Công Minh (3t)
Lê Hương Nhung (3t)
Bùi Thị Tuyết Nhung (3t)
Đào Trọng Thiện (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Lê Thu Thủy (3t)
Ngô Anh Thư (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
Trần Thị Ánh Tuyết (3t)
Đã hoàn thành
1415h50 02/02/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga2.5. Tổ chức hệ thống ...Nguyễn Vũ Hải Anh (2t)
Đặng Xuân Đạt (2t)
Vũ Thị Hà (2t)
Nguyễn Huy Hoàng (2t)
Phạm Quốc Huy (2t)
Trần Thị Mai Hương (2t)
Phùng Thu Hương (2t)
Hồ Trần Trúc Lam (2t)
Vũ Thuỳ Linh (2t)
Vũ Ánh Xuân Mai (2t)
Phạm Bảo Ngọc (2t)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (2t)
Nguyễn Trường Sơn (2t)
Trần Lê Minh Thu (2t)
Đã hoàn thành
1507h55 03/02/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 2: HOẠCH ĐỊNH ...Nguyễn Minh Ánh (3t)
Phạm Hồng Chương (3t)
Nguyễn Quang Khải (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Vũ Sao Mai (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Đỗ Xuân Thanh (3t)
Đã hoàn thành
1613h55 22/02/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 3: Tài chính d ...Nguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
Phạm Quốc Huy (3t)
Phùng Thu Hương (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Đỗ Xuân Thắng (3t)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t)
Đã hoàn thành
1707h00 23/02/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga3.2 Phân tích môi trư ...Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Đã hoàn thành
1813h00 23/02/2024B1033QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga2.1. Khái niệm, bản c ...Nguyễn Đức Anh (3t)
Vũ Văn Chính (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Nguyễn Thành Đạt (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Trần Quang Hoàn (3t)
Phạm Vũ Trường Huy (3t)
Trần Quang Hùng (3t)
Trần Gia Lộc (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Vũ Đức Mạnh (3t)
Lê Hương Nhung (3t)
Đào Trọng Thiện (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Ngô Anh Thư (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
Đã hoàn thành
1915h50 23/02/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga3.3. Nguồn vốn của DN ...Nguyễn Vũ Hải Anh (2t)
Nguyễn Huy Hoàng (2t)
Phùng Thu Hương (2t)
Nguyễn Thuỳ Linh (2t)
Phạm Bảo Ngọc (2t)
Đỗ Xuân Thắng (2t)
Đã hoàn thành
2007h55 24/02/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga2.3 Hoạch định chiến ...Nguyễn Quang Khải (3t)
Nguyễn Mai Phương (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Đã hoàn thành
2113h55 29/02/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga3.5. Chi phí và giá t ...Nguyễn Vũ Hải Anh (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
Đinh Thị Thu Huyên (3t)
Phạm Quốc Huy (3t)
Phùng Thu Hương (3t)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (3t)
Nguyễn Trường Sơn (3t)
Đã hoàn thành
2207h00 01/03/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga3.3 Phân tích môi trư ...Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Đã hoàn thành
2313h00 01/03/2024B1033QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga2.5. Tổ chức hệ thống ...Nguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Lưu Phương Hà (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Nguyễn Thị Hằng (3t)
Phạm Vũ Trường Huy (3t)
Trần Quang Hùng (3t)
Vũ Thị Kim Liên (3t)
Trần Gia Lộc (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Lê Hương Nhung (3t)
Bùi Quang Thiện (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
Nguyễn Lam Trường (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Lê Thu Thủy (1t)
Đã hoàn thành
2415h50 01/03/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaBài tâp Thảo luận ...Nguyễn Vũ Hải Anh (2t)
Lương Thị Ngọc Bích (2t)
Nguyễn Huy Hoàng (2t)
Phạm Quốc Huy (2t)
Phùng Thu Hương (2t)
Phạm Bảo Ngọc (2t)
Đã hoàn thành
2507h55 02/03/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH M ...Phạm Hồng Chương (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Nguyễn Quang Khải (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Lưu Phúc Lộc (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Đã hoàn thành
2613h55 07/03/2024B1023QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaĐánh giá 1 Chương 4: ...Nguyễn Huy Hoàng (3t)
Phạm Quốc Huy (3t)
Phùng Thu Hương (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Đã hoàn thành
2707h00 08/03/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga4.2 Tạo lợi thế cạnh ...Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Đã hoàn thành
2813h00 08/03/2024B1033QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 3: Tài chính d ...Nguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Minh Công (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Phạm Vũ Trường Huy (3t)
Trần Quang Hùng (3t)
Vũ Thị Kim Liên (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Vũ Đức Mạnh (3t)
Lê Hương Nhung (3t)
Bùi Quang Thiện (3t)
Đào Trọng Thiện (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Lê Thu Thủy (3t)
Ngô Anh Thư (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
Trương Đức Hưng (3t)
Đã hoàn thành
2915h50 08/03/2024B1022QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga4.4.Thị trường chứng ...Nguyễn Văn Anh (2t)
Nguyễn Vũ Hải Anh (2t)
Nguyễn Quốc An (2t)
Nguyễn Văn Dũng (2t)
Nguyễn Huy Hoàng (2t)
Phạm Quốc Huy (2t)
Phùng Thu Hương (2t)
Hồ Trần Trúc Lam (2t)
Nguyễn Thị Khánh Ly (2t)
Phạm Bảo Ngọc (2t)
Đoàn Phú Quý (2t)
Phạm Hương Thảo (2t)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (2t)
Đã hoàn thành
3007h55 09/03/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga3.2 Phân tích khách h ...Nguyễn Xuân Hải (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Vũ Hương Mai (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Đã hoàn thành
3107h00 15/03/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị NgaĐG2: Thuyết trình Ch ...Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Đã hoàn thành
3207h55 16/03/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga3.3 Phân tích cạnh tr ...Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Đỗ Xuân Thanh (3t)
Đã hoàn thành
3307h00 22/03/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga5.1. Cơ sở và mô hình ...Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Đã hoàn thành
3407h55 23/03/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 4: CÁC CHIẾN L ...Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Đã hoàn thành
3507h00 29/03/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga5.3 Các chiến lược dà ...Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Đã hoàn thành
3607h55 30/03/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga4.2 Chiến lược market ...Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Đã hoàn thành
3708h55 01/04/2024C2023QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaChương 5: HOẠCH ĐỊNH ...Nguyễn Xuân Hải (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Đã hoàn thành
3813h55 02/04/2024C1043QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga3.4. Quản lý và sử dụ ...Bùi Quang Thiện (1t)
Vũ Thị Quỳnh Trang (1t)
Nguyễn Thị Phương (1t)
Trần Quang Hoàn (1t)
Phạm Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Minh Công (3t)
Nguyễn Ánh Dương (3t)
Trần Viết Giang (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Phạm Vũ Trường Huy (3t)
Đỗ Thị Kim Liên (3t)
Trần Gia Lộc (3t)
Đào Thị Thùy Linh (3t)
Ngô Thành Lộc (3t)
Bùi Duy Mạnh (3t)
Nguyễn Công Minh (3t)
Lê Hương Nhung (3t)
Đào Trọng Thiện (3t)
Nguyễn Thị Thuỳ (3t)
Lê Trịnh Huyền Trang (3t)
Trần Thị Ánh Tuyết (3t)
Vũ Văn Chính (1t)
Nguyễn Đức Anh (1t)
Nguyễn Thành Đông (1t)
Đã hoàn thành
3907h00 05/04/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga6.2Chiến lược theo vị ...Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Vũ Sao Mai (3t)
Đã hoàn thành
4013h00 05/04/2024B1012QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaBài tập ...Nguyễn Minh Công (2t)
Nguyễn Ánh Dương (2t)
Trần Viết Giang (2t)
Phạm Thị Thu Hà (2t)
Trần Quang Hoàn (2t)
Phạm Vũ Trường Huy (2t)
Trần Gia Lộc (2t)
Ngô Thành Lộc (2t)
Bùi Duy Mạnh (2t)
Vũ Đức Mạnh (2t)
Đào Trọng Thiện (2t)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t)
Lê Trịnh Huyền Trang (2t)
Đã hoàn thành
4114h55 05/04/2024B1033QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 5: Các tổ chức ...Phạm Đại Dương (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
Vũ Minh Hòa (3t)
Phạm Quốc Huy (3t)
Phùng Thu Hương (3t)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Được chấp nhận
4208h55 08/04/2024C2023QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga5.2 Giá 5.3 Phân phối ...Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Đã hoàn thành
4313h55 09/04/2024C1043QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận Đánh giá 1 ...Được chấp nhận
4407h00 12/04/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị NgaChương 7: Chiến lược ...Được chấp nhận
4513h00 12/04/2024B1012QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 4: Thị trường ...Nguyễn Minh Công (2t)
Nguyễn Ánh Dương (2t)
Trần Viết Giang (2t)
Phạm Thị Thu Hà (2t)
Đỗ Hoàng Huy (2t)
Trần Gia Lộc (2t)
Ngô Thành Lộc (2t)
Bùi Duy Mạnh (2t)
Đỗ Hoàng Thành (2t)
Nguyễn Thị Thuỳ (2t)
Lê Trịnh Huyền Trang (2t)
Đã hoàn thành
4614h55 12/04/2024B1033QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận Chương 6: ...Nguyễn Huy Hoàng (3t)
Vũ Minh Hòa (3t)
Phùng Thu Hương (3t)
Nguyễn Thị Khánh Ly (3t)
Vũ Ánh Xuân Mai (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Đã hoàn thành
4708h55 15/04/2024C2023QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga5.4 Xúc tiến BT ...Được chấp nhận
4813h55 16/04/2024C1043QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga4.4.Thị trường chứng ...Được chấp nhận
4907h00 19/04/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga7.3 Chất lương cao 7. ...Được chấp nhận
5013h00 19/04/2024B1012QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga5.2. Một số tổ chức T ...Được chấp nhận
5114h55 19/04/2024B1033QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tỉ giá hối đoái ...Được chấp nhận
5208h55 22/04/2024C2023QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaBT Đánh giá 2 Chương ...Được chấp nhận
5313h55 23/04/2024C1043QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận Chương 6: ...Được chấp nhận
5407h00 26/04/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị NgaĐG3:Xây dựng chiến lư ...Được chấp nhận
5513h00 26/04/2024B1012QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tỉ giá hối đoái ( ...Được chấp nhận
5614h55 26/04/2024B1033QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận chương 6 Th ...Được chấp nhận
5708h55 29/04/2024C2023QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga6.2 Thực hiện chiến l ...Được chấp nhận
5813h55 30/04/2024C1043QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận chương 6 Th ...Được chấp nhận
5907h00 03/05/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga8.2 Nội dung triển kh ...Được chấp nhận
6013h00 03/05/2024B1012QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThuyết trình bài tâp ...Được chấp nhận
6114h55 03/05/2024B1033QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThuyết trình bài tâp ...Được chấp nhận
6208h55 06/05/2024C2023QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaBT Tổng kết, ôn tập c ...Được chấp nhận
6313h55 07/05/2024C1043QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThuyết trình bài tâp ...Được chấp nhận
6407h00 10/05/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị NgaĐược chấp nhận
6513h00 10/05/2024B1012QT2702
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaĐược chấp nhận
6614h55 10/05/2024B1033QT2701
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaĐược chấp nhận