Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
VH21-VH22Marketing Du Lịch06060vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoB102Lý thuyết381Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Nguyễn Trung Nam1712601002VH2101
88.33%
11.670000000000002%
3Không phépabsent

Nội dung buổi học


7.3. Các chiến lược về giá (tiếp)
Chương 8: Chiến lược phân phối của doanh nghiệp du lịch
8.1. Bản chất và tầm quan trọng của kênh phân phối
8.2. Kênh phân phối trong du lịch (0.5t)

Lịch trình kế hoạch