Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT2501CCơ Sở Dữ Liệu 105822vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Vũ Anh HùngC301Lý thuyết2235Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Trần Duy An2112111017CT2501C
34.48%
65.52000000000001%
2Không phépabsent
2Nguyễn Đặng Thái Bình2112111002CT2501C
31.03%
68.97%
2Không phépabsent
3Phạm Văn Cao2112111030CT2501C
6.9%
93.1%
2Không phépabsent
4Nguyễn Trung Đức2112111040CT2501C
37.93%
62.07%
2Không phépabsent
5Nguyễn Thế Hải2112111012CT2501C
41.38%
58.62%
2Không phépabsent

Nội dung buổi học

2.3.5. Chuẩn hóa và thu gọn biểu đồ (tiếp)
ĐG1: Xây dựng mô hình ER cho một bài toán quản lý.

Lịch trình kế hoạch