Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DC2701Tin Học Đại Cương 2303939

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Đỗ Văn TuyênD202Lý thuyết3243Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Vũ Hồng Mỹ2312102018DC2701
61.54%
38.46%
3Không phépabsent
2Bùi Đức Thiệu2312102017DC2701
17.95%
82.05%
3Không phépabsent
3Cao Hữu Tường2312102016DC2701
12.82%
87.18%
3Không phépabsent

Nội dung buổi học

4.5. Các hàm trong Excel
4.5.1. Các hàm cơ bản (SUM, AVERAGE, COUNT, COUNTA, MAX, MIN)
4.5.2. Hàm điều kiện IF
4.5.3. Hàm tìm kiếm VLOOKUP
4.5.4. Hàm tìm kiếm HLOOKUP
4.5.5. Hàm tính toán điều kiện (SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF)
Bài tậpLịch trình kế hoạch