Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Hoa1971024005Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT2701Anh Văn Cơ Sở 242078

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h55 16/01/2024C3013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
207h00 18/01/2024B1013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
307h55 23/01/2024C3013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
407h00 25/01/2024B1013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
507h55 30/01/2024C3013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
607h00 01/02/2024B1013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
707h55 20/02/2024C3013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
807h00 22/02/2024B1013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
907h55 27/02/2024C3013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
1007h00 29/02/2024B1013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
1107h55 05/03/2024C3013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
1207h00 07/03/2024B1013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
1307h55 02/04/2024C3014CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
1407h00 04/04/2024B1013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
1507h55 09/04/2024C3014CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
1607h00 11/04/2024B1013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
1707h55 16/04/2024C3014CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
1807h00 18/04/2024B1013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
1907h55 23/04/2024C3014CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
2007h00 25/04/2024B1013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
2107h55 30/04/2024C3014CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
2207h00 02/05/2024B1013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
2307h55 07/05/2024C3014CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
2407h00 09/05/2024B1013CT2701
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận