Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DL2701Tin Học Đại Cương 20300vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Đỗ Văn TuyênD202Lý thuyết2197Bình thườngĐược chấp nhận

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Nguyễn Hữu Chiến2312601014DL2701
13.33%
86.67%
2Không phépabsent
2Nguyễn Tiến Dũng2312601008DL2701
13.33%
86.67%
2Không phépabsent
3Mẫn Đức Hoàng2312601006DL2701
20.0%
80.0%
2Không phépabsent
4Trần Thái Nhật2312400015QT2701
6.67%
93.33%
2Không phépabsent
5Đỗ Phạm Mai Phương2312601011DL2701
13.33%
86.67%
2Không phépabsent
6Đỗ Xuân Thắng2312400031QT2701
6.67%
93.33%
2Không phépabsent
7Đỗ Vĩnh Thành Trung2312400079QT2701
6.67%
93.33%
2Không phépabsent

Nội dung buổi học

4.5. Các hàm trong Excel
4.5.1. Các hàm cơ bản (SUM, AVERAGE, COUNT, COUNTA, MAX, MIN)
4.5.2. Hàm điều kiện IF
4.5.3. Hàm tìm kiếm VLOOKUP
4.5.4. Hàm tìm kiếm HLOOKUP
4.5.5. Hàm tính toán điều kiện (SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF)
Bài tậpLịch trình kế hoạch