Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA23A-TBiên Dịch Chuyên Ngành454723

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Đặng Thị VânC203Lý thuyết3190Bình thườngĐược chấp nhận

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú

Nội dung buổi học

Midterm test

Lịch trình kế hoạch

Iso 9001:2008

             Bộ Giáo dục và Đào tạo        Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Trường Đại học dân lập Hải Phòng          Độc lập  –  Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                       ---˜{™---

Số tuần lễ                          :       15  

Số tiết lý thuyết                 : …………

Số tiết BT,TN,TH,TKMH : …………

Tổng số tiết                        :     45

Lịch giảng dạy

 

Môn học:                 BIÊN DICH CHUYÊN NGÀNH

CBGD phụ trách:    Đặng Thị Vân

Lớp:    NA 23 EST 33031

Học kỳ:     I          Năm học: 2022-2023

 

 

Tuần

Thứ, ngày

Nội dung giảng dạy

Thứ ngày thực hiện

Nội dung lý thuyết, BT, TN, TH, TKMH

(Tên chương mục cụ thể)

Số tiết

Tuần I

Từ 15/08/2022

Đến 20/08/2022

Introduction to Translation Practice

 

3

 

Tuần II

Từ 22/02/2022

Đến 27/02/2022

Theme 1: Environment

3

 

Tuần III

Từ 29/08/2022

Đến 03/09/2022

Theme 1: Environment

3

 

Tuần IV

Từ 05/09/2022

đến 10/09/2022

 

Theme 2: Medicine and Health

3

 

Tuần V

Từ 12/09/2022

Đến 17/09/2022

Theme 2: Medicine and Health

3

 

Tuần VI

Từ 19/09/2022

Đến 24/09/2022

Theme 3: Business, Investment and Intergration

3

 

Tuần VII

Từ 26/09/2022

Đến 1/10/2022

Theme 3: Business, Investment and Intergration

3

 

Tuần VIII

Từ 3/10/2022

Đến 8/10/2022

Mid-term test + checking

3

 

Tuần IX

Từ 10/10/2022

Đến 15/10/2022

Theme 4: International Trade and E-commerce

3

 

Tuần X

Từ 17/10/2022

Đến 22/10/2022

Theme 4: International Trade and E-commerce

3

 

Tuần XI

Từ 24/10/2022

Đến 29/10/2022

Theme 5: Law

3

 

Tuần XII

Từ 31/10/2022

Đến 5/11/2022

 

Theme 5: Law

3

 

Tuần XIII

Từ 7/11/2022

Đến 12/11/2022

 

Theme 6: Social issues

3

 

Tuần XIV

Từ 14/11/2022

Đến 19/11/2022

 

 

Theme 6: Social issues

3

 

 

Tuần XV

Từ 21/11/2022

Đến 26/11/2022

Revision

3

 

 

Ghi chú: Lập thành 02 bản – Bộ môn và CBGD thực hiện – Kết thúc học kỳ nộp lại cho Phòng Đào tạo.               

Hải Phòng, ngày …tháng …..năm 2022

                 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN                                 GIÁO VIÊN

 

Ký duyệt kế hoạch   

 

 

 

Ký nhận đã hoàn thành kế hoạch                                                   Đặng Thị Vân