Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2001NQuản Trị Doanh Nghiệp08445vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Lã Thị Thanh ThủyB203Lý thuyết3182Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Đào Lan Anh1612402004QT2001N
3.57%
96.43%
3Không phépabsent
2Nguyễn Quốc Toàn1612402005QT2001N
7.14%
92.86%
3Không phépabsent

Nội dung buổi học

IV. Đánh giḠtrình độ công nghệ
Chương VI: Qủan trị vật tư (11t)
I Khái niêm vât tư kỹ thuât và quản trị cung ứng nguyên vật liệu

Lịch trình kế hoạch