Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT25M-NQuản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi04218vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị Hoàng ĐanC202Lý thuyết3241Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Nguyễn Thái Sơn2112407032QT2501M
16.67%
83.33%
3Không phépabsent

Nội dung buổi học

Giới thiệu học phần
Chương 1. Tổng quan Quản trị rủi ro
1.1. Các khái niệm về phân loại rủi ro

Lịch trình kế hoạch