Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Phạm Đình Đại1512102038DC190130/08/1997NamTín chỉKhóa 19Đại Học Chính QuyĐiện Tự Động Cn

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DC2201Điều Khiển Logic Và Plc Phạm Đức Thuận9400
2CT-MT-QTM-VH22-CT23Bóng Đá Ngô Quốc Hưng45240
3DC2301Điện Tử Công Suất Nguyễn Văn Dương18540

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 25/01/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnPHẦN I. ĐIỀU KHIỂN LO ...
213h00 26/01/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngChương 1. Các phần tử ...
307h00 27/01/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận1.3 Các phương pháp b ...
413h55 27/01/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngBùi Công Duy (3t, false)
Vũ Quốc Anh (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Bùi Đức Duy (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
Trần Văn Vang (3t, false)
509h50 29/01/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
608h55 01/02/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận
713h00 02/02/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
813h55 03/02/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
909h50 05/02/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
1008h55 01/03/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận
1113h00 02/03/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
1207h00 03/03/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận
1313h55 03/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
1409h50 05/03/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
1508h55 08/03/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận1.4 Phương pháp tối t ...
1613h00 09/03/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương1.5. Triac 1.6. Mạch ...
1707h00 10/03/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận1.4.3 Phương pháp Quy ...
1813h55 10/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
1909h50 12/03/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngChương 2. Chỉnh lưu 2 ...Phạm Đình Đại (2t, false)
2008h55 15/03/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnChương II. Tổng hợp v ...
2113h00 16/03/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập 2.3. Chỉnh ...Phạm Đình Đại (3t, false)
2207h00 17/03/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận2.3 Các phương pháp t ...Phạm Đình Đại (2t, false)
2313h55 17/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
2409h50 19/03/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.3. Chỉnh lưu cầu 1 ...Phạm Đình Đại (2t, false)
Nguyễn Minh Hiếu (2t, false)
2508h55 22/03/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận2.3.1 Phương pháp ma ...
2613h00 23/03/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài Tập 2.5. Chỉnh lư ...Phạm Đình Đại (3t, false)
2707h00 24/03/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận2.3.2 Phương pháp hàm ...
2813h55 24/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Lê Minh Hiếu (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Nguyễn Hải Hoàng (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Phùng Minh Hóa (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Trần Huy Long (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
Nguyễn Tiến Đạt (3t, )
Lê Duy Quang (3t, )
2909h50 26/03/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
3008h55 29/03/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận2.3.2 Phương pháp hàm ...Phạm Đình Đại (3t, false)
3113h00 30/03/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.5. Chỉnh lưu tia 3 ...Phạm Đình Đại (3t, false)
Đặng Quang Phong (3t, false)
3207h00 31/03/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận2.3.3 Phương pháp mạn ...Phạm Đình Đại (2t, false)
3313h55 31/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Hoàng Thị Kim Dung (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
Nguyễn Hải Hoàng (3t, )
3409h50 02/04/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập 2.6. Chỉnh lư ...Phạm Đình Đại (2t, false)
3508h55 05/04/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận2.3.3 Phương pháp mạn ...Phạm Đình Đại (3t, false)
3613h00 06/04/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.6. Chỉnh lưu cầu 3 ...Phạm Đình Đại (3t, false)
3707h00 07/04/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnPHẦN II. PLC Chương I ...Phạm Đình Đại (2t, false)
3813h55 07/04/2021sân vận động3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
Nguyễn Hải Hoàng (3t, )
3909h50 09/04/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập 2.7. Chỉnh lư ...Phạm Đình Đại (2t, false)
4008h55 12/04/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận
4113h00 13/04/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.7. Chỉnh lưu cầu 3 ...Phạm Đình Đại (3t, false)
4207h00 14/04/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận3.3 Phần cứng 3.4 Họ ...Phạm Đình Đại (2t, false)
4313h55 14/04/2021sân vận động3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
4409h50 16/04/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập Chương 3. Băm ...Phạm Đình Đại (2t, false)
4508h55 19/04/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận3.5 Module CPU 3.6 Cá ...Phạm Đình Đại (3t, false)
4613h00 20/04/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương3.2. Băm áp song song ...Phạm Đình Đại (3t, false)
4707h00 21/04/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận
4813h55 22/04/2021sân vận động3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngBùi Đức Duy (3t, )
Vũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
Nguyễn Hải Hoàng (3t, )
4909h50 23/04/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập Chương 4. Điề ...Phạm Đình Đại (2t, false)
5007h00 24/04/2021B2023DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận4.1 Ngôn ngữ lập trìn ...
5108h55 26/04/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận4.2.4 Điều khiển than ...Phạm Đình Đại (3t, false)
5213h00 27/04/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương4.2. Điều chỉnh điện ...Phạm Đình Đại (3t, false)
5307h00 28/04/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận4.2.6 Điều khiển mức ...Phạm Đình Đại (2t, false)
5409h50 30/04/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
5508h55 03/05/2021D3033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnTHỰC HÀNH ...Phạm Đình Đại (3t, false)
5613h00 04/05/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập Chương 5. Biế ...Phạm Đình Đại (3t, false)
5707h00 05/05/2021D3032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnTHỰC HÀNH ...Phạm Đình Đại (2t, false)
5813h55 06/05/2021sân vận động3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Lã Thái Trung (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
5909h50 07/05/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương5.2. Biến tần 1 pha d ...Phạm Đình Đại (2t, false)
6008h55 10/05/2021D3033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnTHỰC HÀNH ...Phạm Đình Đại (3t, false)
6113h00 11/05/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập 5.3. Biến tần ...Phạm Đình Đại (3t, false)
6207h00 12/05/2021D3032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnTHỰC HÀNH ...Phạm Đình Đại (2t, false)
6309h50 14/05/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương5.4. Biến tần cầu 1 p ...Phạm Đình Đại (2t, false)
6413h00 14/05/2021D3032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnTHỰC HÀNH ...Phạm Đình Đại (2t, false)
6508h55 17/05/2021D3033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận- THỰC HÀNH - THI HẾT ...Phạm Đình Đại (3t, false)
6613h00 18/05/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
6707h00 19/05/2021D3032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận
6809h50 21/05/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập 5.5. Biến tần ...Phạm Đình Đại (2t, false)
6908h55 24/05/2021D3033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnTHỰC HÀNH ...Phạm Đình Đại (3t, false)
7007h00 28/05/2021Zoom2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương5.5. Biến tần cầu 3 p ...Phạm Đình Đại (2t, false)
7108h55 28/05/2021Zoon2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
7207h00 01/06/2021Zoom2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập ...Phạm Đình Đại (2t, false)
7308h55 01/06/2021Zoon2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
7407h00 02/06/2021Zoon2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngChương 6. Ghép các va ...Phạm Đình Đại (2t, false)
7508h55 02/06/2021Zoon2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
7607h00 04/06/2021Zoom3DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngChương 6. Ghép các va ...Phạm Đình Đại (3t, false)
7709h50 04/06/2021Zoon2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương