Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2401KKiểm Toán Tài Chính 105412vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Trần Thị Thanh ThảoC302Lý thuyết2131Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Nguyễn Thị Hồng Trang2012401005QT2401K
22.22%
77.78%
2Không phépabsent

Nội dung buổi học

1.4 Lập kế hoạch kiểm toán
Chương 2:Kiểm toán chu kỳ mua và thanh toán
2.1 Mục tiêu và căn cứ kiểm toán chu kỳ mua và thanh toán
2.1 Mục tiêu và căn cứ kiểm toán chu kỳ mua và thanh toán
2.2 Khảo sát kiểm soát nội bộ đối với chu kỳ mua hàng và thanh toán

Lịch trình kế hoạch