Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Bùi Thị Mai Anh1971024030Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DC27-DL27Anh Văn Cơ Sở 239078
2NA27A-HĐọc Tiếng Anh 224030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 17/01/2024C1033NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
207h00 18/01/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
308h55 19/01/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
407h00 24/01/2024C1033NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
507h00 25/01/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
608h55 26/01/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
707h00 31/01/2024C1033NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
807h00 01/02/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
908h55 02/02/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1007h00 21/02/2024C1033NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1107h00 22/02/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1208h55 23/02/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1307h00 28/02/2024C1033NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1407h00 29/02/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1508h55 01/03/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1607h00 06/03/2024C1033NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1707h00 07/03/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1808h55 08/03/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1907h00 03/04/2024C1032NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
2007h00 04/04/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
2107h55 05/04/2024B2014DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
2207h00 10/04/2024C1032NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
2307h00 11/04/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
2407h55 12/04/2024B2014DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
2513h00 13/04/2024B1033DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
2607h00 17/04/2024C1032NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
2707h00 18/04/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
2807h55 19/04/2024B2014DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
2907h00 24/04/2024C1032NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
3007h00 25/04/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
3107h55 26/04/2024B2014DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
3207h00 01/05/2024C1032NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
3307h00 02/05/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
3407h55 03/05/2024B2014DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
3507h00 08/05/2024C1032NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
3607h00 09/05/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
3707h55 10/05/2024B2014DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận