Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Ngọc Minh1912101006CT2301C14/01/2001NamTín chỉKhóa 23Đại Học Chính QuyCông Nghệ Thông Tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT23Toán Rời Rạc Đỗ Văn Chiểu19230
2CT23Toán Cao Cấp 3 Vũ Văn Ánh2160
3CT23Lập Trình C Nâng Cao Nguyễn Trịnh Đông2090
4CT-DC-DL-MT23Bơi Lội Lương Văn Hải4300
5CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2 Bùi Thị Tuyết Mai35110
6CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2 Hoàng Thị Minh Hường6500
7CT-NA23-QT22KPháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan6200

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 02/03/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
208h55 02/03/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn ChiểuChương 1: Lô-gic và Ứ ...
307h00 03/03/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh ĐôngMai Thành Đạt (3t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (3t, false)
Lê Đức Phú (3t, false)
409h50 03/03/2020B2022CT23
Toán Cao Cấp 3
Vũ Văn Ánh
507h00 04/03/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Mạnh Chính (1t, )
Bùi Đức Duy (1t, )
Mai Thành Đạt (2t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (1t, )
609h50 04/03/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.1.3 Các quy tắc suy ...Nguyễn Mạnh Chính (2t, false)
Bùi Công Duy (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Phạm Nhật Hoàng (2t, false)
Nguyễn Văn Lương (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Lê Duy Quang (2t, false)
Vũ Thị Hạ Thương (2t, false)
707h00 05/03/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
807h00 06/03/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (1t, )
Mai Thành Đạt (1t, )
Phạm Nhật Hoàng (1t, )
Nguyễn Tuấn Hùng (1t, )
Trần Ngọc Khang (1t, )
Trần Trung Kiên (1t, )
Vũ Hoàng Long (1t, )
Nguyễn Ngọc Minh (1t, )
Vũ Thị Hạ Thương (1t, )
907h00 06/04/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
1008h55 06/04/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.1.3 Các quy tắc suy ...
1107h00 07/04/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông
1209h50 07/04/2020B2022CT23
Toán Cao Cấp 3
Vũ Văn ÁnhNguyễn Vũ Dương (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Tuấn Hùng (2t, false)
Nguyễn Văn Lương (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Trần Việt Thắng (2t, false)
1307h00 08/04/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai
1409h50 08/04/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.2 Logic Vị từ 1.2.1 ...Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Tuấn Hùng (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
1507h00 09/04/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
1607h00 10/04/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai
1707h00 13/04/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanVũ Quốc Anh (2t, false)
Nguyễn Mạnh Chính (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Đăng Huy (2t, false)
Lê Minh Khánh (2t, false)
1808h55 13/04/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.2.2 Công thức đồng ...Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
1907h00 14/04/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông
2009h50 14/04/2020B2022CT23
Toán Cao Cấp 3
Vũ Văn ÁnhVũ Quốc Anh (2t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Tuấn Hùng (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Lê Duy Quang (2t, false)
Trần Việt Thắng (2t, false)
2107h00 15/04/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiTrần Trung Kiên (1t, )
Nguyễn Ngọc Minh (1t, )
Vũ Quốc Anh (1t, )
Bùi Công Duy (1t, )
Mai Thành Đạt (1t, )
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (1t, )
Trần Ngọc Khang (1t, )
2209h50 15/04/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.2.2 Công thức đồng ...
2307h00 16/04/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường Tiếp 1.2 1.3. Ứng dụ ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Tạ Đức Giang (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
2407h00 17/04/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai
2507h00 20/04/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
2608h55 20/04/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.2.3 Dạng chuẩn của ...
2707h00 21/04/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh ĐôngBùi Công Duy (3t, false)
Mai Thành Đạt (3t, false)
Nguyễn Tuấn Hùng (3t, false)
Lê Đức Phú (3t, false)
Nguyễn Mạnh Chính (3t, false)
Bùi Đức Duy (3t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (3t, false)
2809h50 21/04/2020B2022CT23
Toán Cao Cấp 3
Vũ Văn ÁnhLê Duy Quang (2t, false)
Nguyễn Mạnh Chính (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Trần Việt Thắng (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Văn Lương (2t, false)
2907h00 22/04/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (1t, )
Mai Thành Đạt (1t, )
Phạm Nhật Hoàng (1t, )
Trần Ngọc Khang (1t, )
Trần Trung Kiên (1t, )
Nguyễn Ngọc Minh (1t, )
3009h50 22/04/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.2.3 Dạng chuẩn của ...
3107h00 23/04/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
3207h00 24/04/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (1t, )
Bùi Đức Duy (1t, )
Mai Thành Đạt (1t, )
Phạm Nhật Hoàng (1t, )
Trần Trung Kiên (1t, )
Nguyễn Ngọc Minh (1t, )
3307h00 27/04/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
3408h55 27/04/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.2.3 Quy tắc suy diễ ...Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Bùi Công Duy (2t, false)
Trần Văn Kiên (2t, false)
Nguyễn Văn Lương (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
Nguyễn Đình Quyết (2t, false)
3507h00 28/04/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...
3609h50 28/04/2020B2022CT23
Toán Cao Cấp 3
Vũ Văn Ánh ...
3707h00 29/04/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
3809h50 29/04/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.2.3 Quy tắc suy diễ ...Nguyễn Mạnh Chính (2t, false)
Bùi Công Duy (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Tuấn Hùng (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Lương Thị Thủy (2t, false)
3907h00 30/04/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
4007h00 01/05/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
4107h00 04/05/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
4208h55 04/05/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn ChiểuChương 2. Lý thuyết đ ...
4307h00 05/05/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...
4409h50 05/05/2020B2022CT23
Toán Cao Cấp 3
Vũ Văn Ánh ...
4507h00 06/05/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...Trần Trung Kiên (1t, )
Phạm Nhật Hoàng (1t, )
Nguyễn Ngọc Minh (1t, )
4609h50 06/05/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu2.2. Các thuật toán t ...
4707h00 07/05/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
4807h00 08/05/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
4907h00 11/05/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
5008h55 11/05/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu2.2.2 Tìm kiếm theo c ...
5113h00 11/05/2020A1015CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu2.3. Đồ thị Euler và ...
5213h55 11/05/2020A1015CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu
5307h00 12/05/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...Bùi Đức Duy (3t, false)
Mai Thành Đạt (3t, false)
Trần Văn Kiên (3t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (3t, false)
Lê Đức Phú (3t, false)
5409h50 12/05/2020B2022CT23
Toán Cao Cấp 3
Vũ Văn Ánh ...
5507h00 13/05/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...Mai Thành Đạt (1t, )
Vũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Nguyễn Mạnh Chính (1t, )
Bùi Đức Duy (1t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (1t, )
Phạm Nhật Hoàng (1t, )
Lưu Thanh Hoàng (1t, )
Trần Ngọc Khang (1t, )
Trần Trung Kiên (1t, )
Phạm Sĩ Anh Kiệt (1t, )
Nguyễn Văn Lương (1t, )
Hoàng Công Minh (1t, )
Cao Thành Minh (1t, )
Phạm Hồng Quân (1t, )
Vương Thị Thanh Thảo (1t, )
Lương Thị Thủy (1t, )
5609h50 13/05/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu2.4.3 Các thuật toán ...
5713h00 13/05/2020A1015CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu2.5. Bài toán tìm đườ ...
5807h00 14/05/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
5907h00 15/05/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
6007h00 18/05/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...Vũ Quốc Anh (2t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Dinh (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Vũ Thị Điểm (2t, false)
Trần Văn Kiên (2t, false)
Phạm Thị Thu Phương (2t, false)
Lê Thị Thảo Vân (2t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Lê Minh Khánh (2t, false)
6108h55 18/05/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu2.5.3 Thuật toán Dijs ...Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Tuấn Hùng (2t, false)
6213h55 18/05/2020A1015CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn ChiểuMai Thành Đạt (5t, false)
Bùi Đức Duy (5t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (5t, false)
Hoàng Công Minh (5t, false)
Bùi Công Duy (5t, false)
Nguyễn Mạnh Chính (5t, false)
Nguyễn Văn Lương (5t, false)
6307h00 19/05/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...
6409h50 19/05/2020B2022CT23
Toán Cao Cấp 3
Vũ Văn Ánh ...
6507h00 20/05/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
6609h50 20/05/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
6713h00 20/05/2020A1015CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu
6807h00 21/05/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
6907h00 22/05/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...Vũ Quốc Anh (2t, )
Bùi Đức Duy (2t, )
Mai Thành Đạt (2t, )
Phạm Nhật Hoàng (2t, )
Trần Ngọc Khang (2t, )
Trần Trung Kiên (2t, )
Phạm Sĩ Anh Kiệt (1t, )
Nguyễn Ngọc Minh (2t, )
Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhung (1t, )
7007h00 25/05/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
7108h55 25/05/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Bùi Công Duy (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
Lê Duy Quang (2t, false)
7207h00 26/05/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...
7309h50 26/05/2020B2022CT23
Toán Cao Cấp 3
Vũ Văn Ánh ...
7407h00 27/05/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
7509h50 27/05/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...
7607h00 28/05/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
7707h00 29/05/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...Vũ Quốc Anh (2t, )
Bùi Đức Duy (2t, )
Mai Thành Đạt (2t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (2t, )
Phạm Nhật Hoàng (2t, )
Trần Ngọc Khang (2t, )
Trần Trung Kiên (2t, )
Nguyễn Ngọc Minh (2t, )
7807h00 01/06/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
7908h55 01/06/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
8007h00 02/06/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...
8109h50 02/06/2020B2022CT23
Toán Cao Cấp 3
Vũ Văn Ánh ...
8207h00 03/06/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...Vũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Nguyễn Mạnh Chính (2t, )
Bùi Đức Duy (2t, )
Mai Thành Đạt (2t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (2t, )
Phạm Nhật Hoàng (3t, )
Trần Ngọc Khang (3t, )
Trần Trung Kiên (2t, )
Nguyễn Ngọc Minh (2t, )
Vương Thị Thanh Thảo (1t, )
8309h50 03/06/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...
8407h00 04/06/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
8507h00 05/06/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
8607h00 08/06/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
8708h55 08/06/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...
8807h00 09/06/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...
8909h50 09/06/2020B2022CT23
Toán Cao Cấp 3
Vũ Văn Ánh ...
9013h55 09/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
9107h00 10/06/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
9209h50 10/06/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...
9307h00 11/06/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
9413h55 11/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
9507h00 12/06/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
9607h00 15/06/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
9708h55 15/06/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...
9807h00 16/06/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...
9909h50 16/06/2020B2022CT23
Toán Cao Cấp 3
Vũ Văn Ánh ...
10013h55 16/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
10107h00 17/06/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
10209h50 17/06/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...
10307h00 18/06/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
10413h55 18/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
10507h00 19/06/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
10607h00 22/06/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
10708h55 22/06/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...
10807h00 23/06/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...
10909h50 23/06/2020B2022CT23
Toán Cao Cấp 3
Vũ Văn Ánh ...
11013h55 23/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
11107h00 24/06/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
11209h50 24/06/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...
11307h00 25/06/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
11413h55 25/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
11507h00 26/06/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
11607h00 29/06/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
11708h55 29/06/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...
11807h00 30/06/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...
11909h50 30/06/2020B2022CT23
Toán Cao Cấp 3
Vũ Văn Ánh ...
12013h55 30/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
12107h00 01/07/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
12209h50 01/07/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...
12307h00 02/07/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
12413h55 02/07/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
12507h00 03/07/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
12607h00 06/07/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
12708h55 06/07/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...
12807h00 07/07/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...
12909h50 07/07/2020B2022CT23
Toán Cao Cấp 3
Vũ Văn Ánh ...
13013h55 07/07/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
13107h00 08/07/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
13209h50 08/07/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...
13307h00 09/07/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
13413h55 09/07/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
13507h00 10/07/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...