Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Vũ Quốc Anh1912101008CT2301C20/12/1998NamTín chỉKhóa 23Đại Học Chính QuyCông Nghệ Thông Tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT23Toán Rời Rạc Đỗ Văn Chiểu1900
2CT23Lập Trình C Nâng Cao Nguyễn Trịnh Đông2000
3CT-DC-DL-MT23Bơi Lội Lương Văn Hải4300
4CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2 Bùi Thị Tuyết Mai3590
5CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2 Hoàng Thị Minh Hường6500
6CT-NA23-QT22KPháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan6240

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 02/03/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
208h55 02/03/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn ChiểuChương 1: Lô-gic và Ứ ...
307h00 03/03/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông
407h00 04/03/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Mạnh Chính (1t, )
Bùi Đức Duy (1t, )
Mai Thành Đạt (2t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (1t, )
509h50 04/03/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.1.3 Các quy tắc suy ...Nguyễn Mạnh Chính (2t, false)
Bùi Công Duy (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Phạm Nhật Hoàng (2t, false)
Nguyễn Văn Lương (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Lê Duy Quang (2t, false)
Vũ Thị Hạ Thương (2t, false)
607h00 05/03/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
707h00 06/03/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (1t, )
Mai Thành Đạt (1t, )
Phạm Nhật Hoàng (1t, )
Nguyễn Tuấn Hùng (1t, )
Trần Ngọc Khang (1t, )
Trần Trung Kiên (1t, )
Vũ Hoàng Long (1t, )
Nguyễn Ngọc Minh (1t, )
Vũ Thị Hạ Thương (1t, )
807h00 06/04/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
908h55 06/04/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.1.3 Các quy tắc suy ...
1007h00 07/04/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông
1107h00 08/04/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai
1209h50 08/04/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.2 Logic Vị từ 1.2.1 ...Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Tuấn Hùng (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
1307h00 09/04/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
1407h00 10/04/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai
1507h00 13/04/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanVũ Quốc Anh (2t, false)
Nguyễn Mạnh Chính (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Đăng Huy (2t, false)
Lê Minh Khánh (2t, false)
1608h55 13/04/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.2.2 Công thức đồng ...Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
1707h00 14/04/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông
1807h00 15/04/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiTrần Trung Kiên (1t, )
Nguyễn Ngọc Minh (1t, )
Vũ Quốc Anh (1t, )
Bùi Công Duy (1t, )
Mai Thành Đạt (1t, )
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (1t, )
Trần Ngọc Khang (1t, )
1909h50 15/04/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.2.2 Công thức đồng ...
2007h00 16/04/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường Tiếp 1.2 1.3. Ứng dụ ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Tạ Đức Giang (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
2107h00 17/04/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai
2207h00 20/04/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
2308h55 20/04/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.2.3 Dạng chuẩn của ...
2407h00 21/04/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh ĐôngBùi Công Duy (3t, false)
Mai Thành Đạt (3t, false)
Nguyễn Tuấn Hùng (3t, false)
Lê Đức Phú (3t, false)
Nguyễn Mạnh Chính (3t, false)
Bùi Đức Duy (3t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (3t, false)
2507h00 22/04/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (1t, )
Mai Thành Đạt (1t, )
Phạm Nhật Hoàng (1t, )
Trần Ngọc Khang (1t, )
Trần Trung Kiên (1t, )
Nguyễn Ngọc Minh (1t, )
2609h50 22/04/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.2.3 Dạng chuẩn của ...
2707h00 23/04/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
2807h00 24/04/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (1t, )
Bùi Đức Duy (1t, )
Mai Thành Đạt (1t, )
Phạm Nhật Hoàng (1t, )
Trần Trung Kiên (1t, )
Nguyễn Ngọc Minh (1t, )
2907h00 27/04/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
3008h55 27/04/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.2.3 Quy tắc suy diễ ...Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Bùi Công Duy (2t, false)
Trần Văn Kiên (2t, false)
Nguyễn Văn Lương (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
Nguyễn Đình Quyết (2t, false)
3107h00 28/04/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...
3207h00 29/04/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
3309h50 29/04/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.2.3 Quy tắc suy diễ ...Nguyễn Mạnh Chính (2t, false)
Bùi Công Duy (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Tuấn Hùng (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Lương Thị Thủy (2t, false)
3407h00 30/04/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
3507h00 01/05/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
3607h00 04/05/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
3708h55 04/05/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn ChiểuChương 2. Lý thuyết đ ...
3807h00 05/05/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...
3907h00 06/05/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...Trần Trung Kiên (1t, )
Phạm Nhật Hoàng (1t, )
Nguyễn Ngọc Minh (1t, )
4009h50 06/05/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu2.2. Các thuật toán t ...
4107h00 07/05/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
4207h00 08/05/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
4307h00 11/05/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
4408h55 11/05/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu2.2.2 Tìm kiếm theo c ...
4513h00 11/05/2020A1015CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu2.3. Đồ thị Euler và ...
4613h55 11/05/2020A1015CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu
4707h00 12/05/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...Bùi Đức Duy (3t, false)
Mai Thành Đạt (3t, false)
Trần Văn Kiên (3t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (3t, false)
Lê Đức Phú (3t, false)
4807h00 13/05/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...Mai Thành Đạt (1t, )
Vũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Nguyễn Mạnh Chính (1t, )
Bùi Đức Duy (1t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (1t, )
Phạm Nhật Hoàng (1t, )
Lưu Thanh Hoàng (1t, )
Trần Ngọc Khang (1t, )
Trần Trung Kiên (1t, )
Phạm Sĩ Anh Kiệt (1t, )
Nguyễn Văn Lương (1t, )
Hoàng Công Minh (1t, )
Cao Thành Minh (1t, )
Phạm Hồng Quân (1t, )
Vương Thị Thanh Thảo (1t, )
Lương Thị Thủy (1t, )
4909h50 13/05/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu2.4.3 Các thuật toán ...
5013h00 13/05/2020A1015CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu2.5. Bài toán tìm đườ ...
5107h00 14/05/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
5207h00 15/05/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
5307h00 18/05/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...Vũ Quốc Anh (2t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Dinh (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Vũ Thị Điểm (2t, false)
Trần Văn Kiên (2t, false)
Phạm Thị Thu Phương (2t, false)
Lê Thị Thảo Vân (2t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Lê Minh Khánh (2t, false)
5408h55 18/05/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu2.5.3 Thuật toán Dijs ...Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Tuấn Hùng (2t, false)
5513h55 18/05/2020A1015CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn ChiểuMai Thành Đạt (5t, false)
Bùi Đức Duy (5t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (5t, false)
Hoàng Công Minh (5t, false)
Bùi Công Duy (5t, false)
Nguyễn Mạnh Chính (5t, false)
Nguyễn Văn Lương (5t, false)
5607h00 19/05/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...
5707h00 20/05/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
5809h50 20/05/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
5913h00 20/05/2020A1015CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu
6007h00 21/05/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
6107h00 22/05/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...Vũ Quốc Anh (2t, )
Bùi Đức Duy (2t, )
Mai Thành Đạt (2t, )
Phạm Nhật Hoàng (2t, )
Trần Ngọc Khang (2t, )
Trần Trung Kiên (2t, )
Phạm Sĩ Anh Kiệt (1t, )
Nguyễn Ngọc Minh (2t, )
Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhung (1t, )
6207h00 25/05/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
6308h55 25/05/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Bùi Công Duy (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
Lê Duy Quang (2t, false)
6407h00 26/05/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...
6507h00 27/05/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
6609h50 27/05/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...
6707h00 28/05/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
6807h00 29/05/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
6907h00 01/06/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
7008h55 01/06/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...
7107h00 02/06/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...
7207h00 03/06/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
7309h50 03/06/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...
7407h00 04/06/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
7507h00 05/06/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
7607h00 08/06/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
7708h55 08/06/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...
7807h00 09/06/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...
7913h55 09/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
8007h00 10/06/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
8109h50 10/06/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...
8207h00 11/06/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
8313h55 11/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
8407h00 12/06/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
8507h00 15/06/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
8608h55 15/06/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...
8707h00 16/06/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...
8813h55 16/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
8907h00 17/06/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
9009h50 17/06/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...
9107h00 18/06/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
9213h55 18/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
9307h00 19/06/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
9407h00 22/06/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
9508h55 22/06/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...
9607h00 23/06/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...
9713h55 23/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
9807h00 24/06/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
9909h50 24/06/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...
10007h00 25/06/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
10113h55 25/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
10207h00 26/06/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
10307h00 29/06/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
10408h55 29/06/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...
10507h00 30/06/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...
10613h55 30/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
10707h00 01/07/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
10809h50 01/07/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...
10907h00 02/07/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
11013h55 02/07/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
11107h00 03/07/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
11207h00 06/07/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
11308h55 06/07/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...
11407h00 07/07/2020A1023CT23
Lập Trình C Nâng Cao
Nguyễn Trịnh Đông ...
11513h55 07/07/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
11607h00 08/07/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
11709h50 08/07/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu ...
11807h00 09/07/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
11913h55 09/07/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
12007h00 10/07/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...