Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Phạm Thị Thu Trang2371016005Giáo viên thỉnh giảng

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DL25-NA25Lịch Sử Đảng36039
2QT25Lịch Sử Đảng44036

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 17/01/2024C2013QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
209h50 17/01/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
307h00 24/01/2024C2013QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
409h50 24/01/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
507h00 31/01/2024C2013QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
609h50 31/01/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
707h00 21/02/2024C2013QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
809h50 21/02/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
907h00 28/02/2024C2013QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
1009h50 28/02/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
1107h00 06/03/2024C2013QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
1209h50 06/03/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
1307h00 13/03/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
1408h55 13/03/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
1507h00 20/03/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
1608h55 20/03/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
1707h00 27/03/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
1808h55 27/03/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
1907h00 03/04/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
2008h55 03/04/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
2107h00 10/04/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
2208h55 10/04/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
2307h00 17/04/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
2408h55 17/04/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
2507h00 24/04/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
2608h55 24/04/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
2707h00 01/05/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
2808h55 01/05/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
2907h00 08/05/2024C2012QT25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận
3008h55 08/05/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu TrangĐược chấp nhận