Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DC-MT-QT23KTin Học Đại Cương 2 Nguyễn Thị Xuân Hương03633vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Thị Ngọc Anh1912401009QT2301K
0.0%
100.0%
00000
2Nguyễn Tuấn Anh1912102009DC2301
0.0%
100.0%
00000
3Vũ Tuấn Anh1912102008DC2301
0.0%
100.0%
00000
4Hoàng Thị Phương Chinh1912401010QT2301K
0.0%
100.0%
00000
5Nguyễn Toàn Chính1912102007DC2301
0.0%
100.0%
00000
6Nguyễn Quang Duy1512402014QT1901N
16.67%
83.33%
60000
7Nguyễn Thị Dương1912401002QT2301K
0.0%
100.0%
00000
8Nguyễn Diệp Hà1912402010QT2301K
0.0%
100.0%
00000
9Phạm Thu Hà1912401006QT2301K
0.0%
100.0%
00000
10Nguyễn Việt Hằng1912401007QT2301K
16.67%
83.33%
60000
11Nguyễn Thị Huệ1912401001QT2301K
0.0%
100.0%
00000
12Nguyễn Xuân Huy1912401013QT2301K
0.0%
100.0%
00000
13Trần Ngọc Khang1912102011DC2301
75.0%
25.0%
270000
14Trần Trung Kiên1912102010DC2301
66.67%
33.33%
240000
15Nguyễn Quyền Linh1912102006DC2301
0.0%
100.0%
00000
16Cao Thành Minh1912102001DC2301
0.0%
100.0%
00000
17Nguyễn Văn Nam1912102002DC2301
0.0%
100.0%
00000
18Nguyễn Thị Minh Nguyệt1912401020QT2301K
0.0%
100.0%
00000
19Nguyễn Thị Tuyết Nhi1912401011QT2301K
75.0%
25.0%
270000
20Phạm Thị Thanh Phương1912301002MT2301
75.0%
25.0%
270000
21Bùi Xuân Quân1912102003DC2301
18.18%
81.82%
60000
22Nguyễn Hương Quỳnh1912401018QT2301K
0.0%
100.0%
00000
23Đoàn Thị Như Quỳnh1912401003QT2301K
0.0%
100.0%
00000
24Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh1912401004QT2301K
8.33%
91.67%
30000
25Phạm Văn Tiệp Thắng1912301003MT2301
20.0%
80.0%
60000
26Trần Phương Trang1912401008QT2301K
0.0%
100.0%
00000
27Đinh Thị Thu Trang1612401050QT2002K
8.33%
91.67%
30000
28Lê Thu Trang1912301005MT2301
16.67%
83.33%
60000
29Nguyễn Thị Thảo Vân1912401012QT2301K
0.0%
100.0%
00000
30Trần Hoàng Việt1912401015QT2301K
0.0%
100.0%
00000
31Lã Hải Yến1912401016QT2301K
16.67%
83.33%
60000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 10/04/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân HươngModule 4: Microsoft Office Excel 2010
4.1. Tạo bảng tính đầu tiên
4.1.1. Khởi động và thoát khỏi Excel
4.1.2. Tạo bảng tính cơ bản
4.1.3. Ghi và đóng bảng tính
4.1.4. Sửa nội dung ô
4.1.5. Công thức tính toán đơn giản
4.1.6. Sử dụng trợ giúp của Excel
Bài tập
4.2. Quản lý bảng tính
4.2.1. Quản lý tệp bảng tính
4.2.2. Quản lý bảng tính
4.2.3. Di chuyển và sao chép
Bài tập
Nguyễn Quang Duy (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Bùi Xuân Quân (3t, false)
Phạm Văn Tiệp Thắng (3t, false)
Lê Thu Trang (3t, false)
Lã Hải Yến (3t, false)
208h55 17/04/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân HươngChương2. Sự trừu tượng hóa dữ liệu
2.1 Định nghĩa kiểu dữ liệu
2.2 Các kiểu dữ liệu cơ bản
2.3 Các kiểu dữ liệu có cấu trúc
2.4 Một số kiểu dữ liệu có cấu trúc cơ bản
2.4.1. Dữ liệu kiểu mảng
2.4.2. Dữ liệu kiểu xâu ký tự
2.4.3. Dữ liệu kiểu cấu trúc.
2.5 Kiểu dữ liệu trừu tượng
2.5.1 Biến tĩnh
2.5.2. Biến động
2.5.3. Kiểu con trỏ
Chương 3. Nhập - xuất dữ liệu và các kỹ thuật sinh dữ liệu
3.1 Nhập - xuất dữ liệu
3.1.1 Dòng nhập –xuất chuẩn
Đánh giá 1
Phạm Đức Tài (3t, false)
308h55 24/04/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5. Các hàm trong Excel
4.5.1. Các hàm cơ bản (SUM, AVERAGE, COUNT,
COUNTA, MAX, MIN)
4.5.2. Hàm điều kiện IF
Bài tập
Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t, true)
Nguyễn Quang Duy (3t, true)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Trần Ngọc Khang (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (3t, false)
Phạm Văn Tiệp Thắng (3t, false)
Lê Thu Trang (3t, true)
408h55 01/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương
508h55 08/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5.3. Hàm tìm kiếm VLOOKUP
4.5.4. Hàm tìm kiếm HLOOKUP
Bài tập
4.5.5. Hàm tính toán điều kiện (SUMIF, AVERAGEIF,
COUNTIF)
Bài tập
Nguyễn Quang Duy (3t, false)
Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
608h55 15/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5.6. Hàm tính toán nhiều điều kiện (SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS)
Bài tập
Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Lã Hải Yến (3t, false)
708h55 22/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.6. Sắp xếp và lọc dữ liệu
4.6.1. Sắp xếp bảng tính
4.6.2. Lọc dữ liệu AutoFilter và AdvancedFilter
Bài tập
Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Đinh Thị Thu Trang (3t, false)
Lê Thu Trang (3t, false)
808h55 29/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.7. Thống kê dữ liệu bằng Subtotal và PivotTable
Bài tập
Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Lê Thu Trang (3t, true)
908h55 05/06/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.8. Biểu đồ và hình vẽ
4.8.1. Biểu đồ
4.8.2.Chuyển đổi dạng tệp bảng tính
4.8.3. Hình ảnh, chữ nghệ thuật và hình vẽ
Kiểm tra
Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
1008h55 12/06/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân HươngModule 6: Microsoft Office PowerPoint 2010
6.1. Tạo bản trình chiếu đầu tiên
6.1.1. Khởi động và thoát khỏi PowerPoint
6.1.2. Tạo một bản trình chiếu
6.1.3. Lưu và đóng bản trình chiếu
6.1.4. Tạo bản trình chiếu mới sử dụng mẫu có sẵn
6.1.5. Sử dụng trợ giúp trong PowerPoint
6.2. Làm việc với text trong PowerPoint
6.2.1. Làm việc với các bản trình chiếu
6.2.2. Nhập nội dung
6.2.3. Trình bầy nội dung
6.2.4. Kiểm tra chính tả và ngữ pháp
6.3. Chèn hình ảnh và vẽ hình
6.3.1. Hình ảnh
6.3.2. Tạo hiệu ứng cho hình ảnh
6.3.3. Vẽ hình
6.4. Điều chỉnh giao diện của bản trình chiếu
6.4.1. Mầu và nền
6.4.2. Chỉnh sửa Slide Master
Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Bùi Xuân Quân (3t, false)
1108h55 19/06/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương6.5. Biểu đồ
6.5.1. Biểu đồ dữ liệu
6.5.2. Biểu đồ tổ chức
6.6. Hoàn thiện bản trình chiếu
6.6.1. Điều chỉnh bản trình chiếu
6.6.2. In ấn
6.6.3. Tạo hiệu ứng trình chiếu Slide
6.6.4. Thời gian và trình chiếu Slide
6.7. Sử dụng lại và trao đổi bản trình chiếu
6.7.1. Sử dụng lại
6.7.2. Trao đổi các bản trình chiếu
Kiểm tra Module 6
Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)

Lịch trình dự kiến