Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Đinh Thị Thanh Bình1971024024Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA2701CTổng Hợp Tiếng Trung 124060

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 16/01/2024C1045NA2701C
Tổng Hợp Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh BìnhĐược chấp nhận
207h00 23/01/2024C1045NA2701C
Tổng Hợp Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh BìnhĐược chấp nhận
307h00 30/01/2024C1045NA2701C
Tổng Hợp Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh BìnhĐược chấp nhận
407h00 20/02/2024C1045NA2701C
Tổng Hợp Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh BìnhĐược chấp nhận
507h00 27/02/2024C1045NA2701C
Tổng Hợp Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh BìnhĐược chấp nhận
607h00 05/03/2024C1045NA2701C
Tổng Hợp Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh BìnhĐược chấp nhận
707h00 02/04/2024C1045NA2701C
Tổng Hợp Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh BìnhĐược chấp nhận
807h00 09/04/2024C1045NA2701C
Tổng Hợp Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh BìnhĐược chấp nhận
907h00 16/04/2024C1045NA2701C
Tổng Hợp Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh BìnhĐược chấp nhận
1007h00 23/04/2024C1045NA2701C
Tổng Hợp Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh BìnhĐược chấp nhận
1107h00 30/04/2024C1045NA2701C
Tổng Hợp Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh BìnhĐược chấp nhận
1207h00 07/05/2024C1045NA2701C
Tổng Hợp Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh BìnhĐược chấp nhận