Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Văn Thụ1971020022Quản trị kinh doanh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1QT2501MMarketing Quốc Tế16061
2QT2601MNghiên Cứu Marketing14048
3QT26K,N-DL25Quản Trị Học46048
4QT26L,M-NA25MQuản Trị Học39048

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 16/01/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
209h50 16/01/2024B2022QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
307h00 17/01/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
407h00 19/01/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
507h00 20/01/2024C1024QT2601M
Nghiên Cứu Marketing
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
607h00 23/01/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
709h50 23/01/2024B2022QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
807h00 24/01/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
907h00 26/01/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
1007h00 27/01/2024C1024QT2601M
Nghiên Cứu Marketing
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
1107h00 30/01/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
1209h50 30/01/2024B2022QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
1307h00 31/01/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
1407h00 02/02/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
1507h00 03/02/2024C1024QT2601M
Nghiên Cứu Marketing
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
1607h00 20/02/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
1709h50 20/02/2024B2022QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
1807h00 21/02/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
1907h00 23/02/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
2007h00 24/02/2024C1024QT2601M
Nghiên Cứu Marketing
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
2107h00 27/02/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
2209h50 27/02/2024B2022QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
2307h00 28/02/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
2407h00 01/03/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
2507h00 02/03/2024C1024QT2601M
Nghiên Cứu Marketing
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
2607h00 05/03/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
2709h50 05/03/2024B2022QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
2807h00 06/03/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
2907h00 08/03/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
3007h00 09/03/2024C1024QT2601M
Nghiên Cứu Marketing
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
3107h00 12/03/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
3207h00 19/03/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
3314h55 20/03/2024C2014QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
3414h55 22/03/2024C1024QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
3507h00 26/03/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
3614h55 26/03/2024C1044QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
3714h55 27/03/2024C1044QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
3807h00 01/04/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
3908h55 02/04/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
4007h00 03/04/2024B2022QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
4107h00 04/04/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
4207h00 06/04/2024C1024QT2601M
Nghiên Cứu Marketing
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
4307h00 08/04/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
4408h55 09/04/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
4507h00 10/04/2024B2022QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
4607h00 11/04/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
4707h00 13/04/2024C1024QT2601M
Nghiên Cứu Marketing
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
4807h00 15/04/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
4908h55 16/04/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
5007h00 17/04/2024B2022QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
5107h00 18/04/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
5207h00 20/04/2024C1024QT2601M
Nghiên Cứu Marketing
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
5307h00 22/04/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
5408h55 23/04/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
5507h00 24/04/2024B2022QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
5607h00 25/04/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
5707h00 27/04/2024C1024QT2601M
Nghiên Cứu Marketing
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
5807h00 29/04/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
5908h55 30/04/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
6007h00 01/05/2024B2022QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
6107h00 02/05/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
6207h00 04/05/2024C1024QT2601M
Nghiên Cứu Marketing
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
6307h00 06/05/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
6408h55 07/05/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
6507h00 08/05/2024B2022QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
6607h00 09/05/2024C2023QT2501M
Marketing Quốc Tế
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận
6707h00 11/05/2024C1024QT2601M
Nghiên Cứu Marketing
Nguyễn Văn ThụĐược chấp nhận