Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA24Dẫn Luận Ngôn Ngữ Nguyễn Thị Hà Anh03030vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Hoàng Lan Anh2012753008NA2401N
0%
100.0%
0000
2Lê Hoàng An2012751004NA2401A
0%
100.0%
0000
3Nguyễn Tùng Dương2012752003NA2401T
60.0%
40.0%
180000
4Nguyễn Hồng Hạnh2012753009NA2401N
0%
100.0%
0000
5Vũ Thị Hạnh2012751001NA2401A
0%
100.0%
0000
6Vương Thanh Hiền2012753001NA2401N
0%
100.0%
0000
7Ngô Thị Hiền2012753005NA2401T
0%
100.0%
0000
8Nguyễn Duy Hiếu2012751006NA2401A
66.67%
33.33%
200000
9Phạm Minh Hiếu2012751005NA2401A
13.33%
86.67%
40000
10Lê Thị Phương Lan2012752001NA2401T
10.71%
89.28999999999999%
30000
11Đinh Thị Thùy Linh2012753004NA2401N
0%
100.0%
0000
12Trần Thị Thúy Ngân2012751002NA2401A
93.33%
6.670000000000002%
280000
13Nguyễn Thùy Ngân2012753007NA2401N
20.0%
80.0%
60000
14Đỗ Thị Nhinh2012751007NA2401A
0%
100.0%
0000
15Phạm Thị Quỳnh2012752002NA2401T
7.14%
92.86%
20000
16Phạm Đức Sơn2012751009NA2401A
60.0%
40.0%
180000
17Bùi Thị Thúy2012753002NA2401N
0%
100.0%
0000
18Nguyễn Bùi Hồng Trà2012752005NA2401T
0%
100.0%
0000
19Nguyễn Đức Trung1712103001NA2101A
21.43%
78.57%
60000
20Âu Thùy Vân2012752004NA2401T
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 23/08/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhChương 1. Tổng quan về ngôn ngữ và ngôn ngữ học
Bài 1. Bản chất và chức năng của ngôn ngữ
Nguyễn Tùng Dương (2t, )
207h00 30/08/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp)
Bài 2. Tính hệ thống của NN
1. Khái niệm hệ thống
2. Hệ thống NN
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
307h00 06/09/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3: Phân loại các NN
1. Phân loại NN theo nguồn gốc
2. Phân loại các NN theo loại hình
Chương 2. Ngữ âm và chữ viết
Bài 1. Các sự kiện của lời nói
1. Âm thanh của lời nói - bản chất và cấu tạo
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
407h00 13/09/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh2. Nguyên âmNguyễn Duy Hiếu (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
507h00 20/09/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhNguyên âm (tiếp)
3. Phụ âm
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
607h00 27/09/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhPhụ âm (tiếp)
4. Các sự kiện ngôn điệu
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
707h00 04/10/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh5. Sự biến đổi ngữ âm trong lời nói
Bài 2. Chữ viết
1. Khái niệm về chữ viết
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
807h00 18/10/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh2. Các loại chữ viết
Chương 3. Từ vựng
Bài 1. Từ và các đơn vị cơ bản của TV
Nguyễn Tùng Dương (2t, )
Lê Thị Phương Lan (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
907h00 25/10/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp)
Bài 2. Ý nghĩa của từ và ngữ
Nguyễn Tùng Dương (2t, )
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
1007h00 01/11/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2 (tiếp)Nguyễn Tùng Dương (2t, )
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Lê Thị Phương Lan (1t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
Phạm Thị Quỳnh (2t, )
Nguyễn Đức Trung (2t, )
1107h00 08/11/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2 (tiếp)
Nguyễn Tùng Dương (2t, )
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
Nguyễn Đức Trung (2t, )
1207h00 15/11/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhChương 4. Ngữ pháp
Bài 1. Ý nghĩa NP
Nguyễn Tùng Dương (2t, )
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
1307h00 22/11/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2. Phương thức NPNguyễn Tùng Dương (2t, )
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Nguyễn Đức Trung (2t, )
Nguyễn Thùy Ngân (2t, )
1407h55 02/12/2021Online4NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3. Phạm trù NP
Bài 4. Phạm trù TVNP
Bài 5. Quan hệ NP
Phạm Minh Hiếu (4t, )
Nguyễn Duy Hiếu (4t, )
Trần Thị Thúy Ngân (4t, )
Nguyễn Thùy Ngân (4t, )
Phạm Đức Sơn (4t, )
Nguyễn Tùng Dương (4t, )

Lịch trình dự kiến