Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Phạm Thị Thúy02050022Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA26Nói Tiếng Anh 3353030
2NA2701CNghe Tiếng Anh 2243030
3NA2701CNói Tiếng Anh 2243030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 15/01/2024C1013NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị ThúyUnit 1: Making a diff ...Trần Đức Phúc (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
Đã hoàn thành
207h00 17/01/2024C1042NA2701C
Nghe Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 1: Listening ski ...Trần Công Minh (2t)
Trần Anh Thư (2t)
Phạm Khởi Vỹ (2t)
Đã hoàn thành
308h55 17/01/2024C1043NA2701C
Nói Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 1: 1.YOUR FAVORI ...Trần Công Minh (3t)
Trần Anh Thư (3t)
Đã hoàn thành
408h55 22/01/2024C1013NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị ThúyUnit 2: Trends ...Trần Đức Phúc (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
Đã hoàn thành
507h00 24/01/2024C1042NA2701C
Nghe Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 2: Dating ...Trần Công Minh (2t)
Trần Anh Thư (2t)
Đã hoàn thành
608h55 24/01/2024C1043NA2701C
Nói Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 2: Your FAVORITE ...Trần Công Minh (2t)
Trần Anh Thư (2t)
Đã hoàn thành
708h55 29/01/2024C1013NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị ThúyUnit 3: Improving liv ...Trần Đức Phúc (3t)
Lục Anh Tú (3t)
Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
Đã hoàn thành
807h00 31/01/2024C1042NA2701C
Nghe Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 3: Family events ...Trần Công Minh (2t)
Trần Anh Thư (2t)
Đã hoàn thành
908h55 31/01/2024C1043NA2701C
Nói Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 3: YOUR FAVORITE ...Trần Công Minh (3t)
Trần Anh Thư (3t)
Đã hoàn thành
1008h55 19/02/2024C1013NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị ThúyUnit 4: Designing the ...Hoàng Thị Hồng Vân (3t)
Đã hoàn thành
1107h00 21/02/2024C1042NA2701C
Nghe Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 4: School subjec ...Trần Công Minh (2t)
Trần Anh Thư (2t)
Đã hoàn thành
1208h55 21/02/2024C1043NA2701C
Nói Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 4: Your FAVORITE ...Trần Công Minh (3t)
Trần Anh Thư (3t)
Đã hoàn thành
1308h55 26/02/2024C1013NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị ThúyMid-term test ...Đã hoàn thành
1407h00 28/02/2024C1042NA2701C
Nghe Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyMid term test ...Đã hoàn thành
1508h55 28/02/2024C1043NA2701C
Nói Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 5: Your FUTURE P ...Đã hoàn thành
1608h55 04/03/2024C1013NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị ThúyUnit 5: Community bui ...Đã hoàn thành
1707h00 06/03/2024C1042NA2701C
Nghe Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 5: Geography ...Đã hoàn thành
1808h55 06/03/2024C1043NA2701C
Nói Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 6: YOUR NEIGHBOR ...Đã hoàn thành
1909h50 01/04/2024C1012NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị ThúyUnit 6: Clear communi ...Đã hoàn thành
2007h00 03/04/2024C1043NA2701C
Nghe Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 6: Housing ...Đã hoàn thành
2109h50 03/04/2024C1042NA2701C
Nói Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 7: Your ideal ci ...Đã hoàn thành
2209h50 08/04/2024C1012NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị ThúyUnit 7: Identity ...Đã hoàn thành
2307h00 10/04/2024C1043NA2701C
Nghe Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 7 :Buying and se ...Đã hoàn thành
2409h50 10/04/2024C1042NA2701C
Nói Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 8: WHAT ARE FAMI ...Đã hoàn thành
2509h50 15/04/2024C1012NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị ThúyUnit 8: Transportatio ...Đã hoàn thành
2607h00 17/04/2024C1043NA2701C
Nghe Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 8: Job preferenc ...Đã hoàn thành
2709h50 17/04/2024C1042NA2701C
Nói Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 9: DESCRIBE A RA ...Đã hoàn thành
2809h50 22/04/2024C1012NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị ThúyUnit 9 ...Đã hoàn thành
2907h00 24/04/2024C1043NA2701C
Nghe Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 9: Office work ...Đã hoàn thành
3009h50 24/04/2024C1042NA2701C
Nói Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 10: DESCRIBE A P ...Đã hoàn thành
3109h50 29/04/2024C1012NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị ThúyĐược chấp nhận
3207h00 01/05/2024C1043NA2701C
Nghe Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyĐược chấp nhận
3309h50 01/05/2024C1042NA2701C
Nói Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyĐược chấp nhận
3409h50 06/05/2024C1012NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị ThúyUnit 10: New words ; ...Đã hoàn thành
3507h00 08/05/2024C1043NA2701C
Nghe Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyUnit 10: Ordering wor ...Đã hoàn thành
3609h50 08/05/2024C1042NA2701C
Nói Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyRevision ...Đã hoàn thành
3715h50 13/05/20242NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị ThúyUnit 12: well- being; ...Đã hoàn thành
3807h00 15/05/2024C1043NA2701C
Nghe Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyRevision ...Đã hoàn thành
3909h50 15/05/2024C1042NA2701C
Nói Tiếng Anh 2
Phạm Thị ThúyRevision ...Đã hoàn thành