Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Lại Duy Cẩn2371016008Giáo viên thỉnh giảng

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1PL2601Kỹ Năng Tư Vấn Pháp Luật9030
2PL2601Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng9030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
113h00 19/01/2024C1045PL2601
Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng
Lại Duy CẩnĐược chấp nhận
213h00 26/01/2024C1045PL2601
Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng
Lại Duy CẩnĐược chấp nhận
313h00 02/02/2024C1045PL2601
Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng
Lại Duy CẩnĐược chấp nhận
413h00 23/02/2024C1045PL2601
Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng
Lại Duy CẩnĐược chấp nhận
513h00 01/03/2024C1045PL2601
Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng
Lại Duy CẩnĐược chấp nhận
613h00 08/03/2024C1045PL2601
Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng
Lại Duy CẩnĐược chấp nhận
713h00 05/04/2024C1045PL2601
Kỹ Năng Tư Vấn Pháp Luật
Lại Duy CẩnĐược chấp nhận
813h00 12/04/2024C1045PL2601
Kỹ Năng Tư Vấn Pháp Luật
Lại Duy CẩnĐược chấp nhận
913h00 19/04/2024C1045PL2601
Kỹ Năng Tư Vấn Pháp Luật
Lại Duy CẩnĐược chấp nhận
1013h00 26/04/2024C1045PL2601
Kỹ Năng Tư Vấn Pháp Luật
Lại Duy CẩnĐược chấp nhận
1113h00 03/05/2024C1045PL2601
Kỹ Năng Tư Vấn Pháp Luật
Lại Duy CẩnĐược chấp nhận
1213h00 10/05/2024C1045PL2601
Kỹ Năng Tư Vấn Pháp Luật
Lại Duy CẩnĐược chấp nhận