Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Lê Thị Thu Hoài06050008Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA2601CĐọc Tiếng Trung 215030
2NA2601CViết Tiếng Trung 215030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
113h00 19/01/2024C1023NA2601C
Đọc Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
215h50 19/01/2024C1022NA2601C
Viết Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
313h00 26/01/2024C1023NA2601C
Đọc Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
415h50 26/01/2024C1022NA2601C
Viết Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
513h00 02/02/2024C1023NA2601C
Đọc Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
615h50 02/02/2024C1022NA2601C
Viết Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
713h00 23/02/2024C1023NA2601C
Đọc Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
815h50 23/02/2024C1022NA2601C
Viết Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
913h00 01/03/2024C1023NA2601C
Đọc Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
1015h50 01/03/2024C1022NA2601C
Viết Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
1113h00 08/03/2024C1023NA2601C
Đọc Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
1215h50 08/03/2024C1022NA2601C
Viết Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
1313h00 05/04/2024C1022NA2601C
Đọc Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
1414h55 05/04/2024C1023NA2601C
Viết Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
1513h00 12/04/2024C1022NA2601C
Đọc Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
1614h55 12/04/2024C1023NA2601C
Viết Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
1713h00 19/04/2024C1022NA2601C
Đọc Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
1814h55 19/04/2024C1023NA2601C
Viết Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
1913h00 26/04/2024C1022NA2601C
Đọc Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
2014h55 26/04/2024C1023NA2601C
Viết Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
2113h00 03/05/2024C1022NA2601C
Đọc Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
2214h55 03/05/2024C1023NA2601C
Viết Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
2313h00 10/05/2024C1022NA2601C
Đọc Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
2414h55 10/05/2024C1023NA2601C
Viết Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận