Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Đỗ Thị Minh Hoàng2233000311Giáo viên thỉnh giảng

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA25-26HĐọc Tiếng Hàn21030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 19/01/2024C3023NA25-26H
Đọc Tiếng Hàn
Đỗ Thị Minh HoàngĐược chấp nhận
207h00 26/01/2024C3023NA25-26H
Đọc Tiếng Hàn
Đỗ Thị Minh HoàngĐược chấp nhận
307h00 02/02/2024C3023NA25-26H
Đọc Tiếng Hàn
Đỗ Thị Minh HoàngĐược chấp nhận
407h00 23/02/2024C3023NA25-26H
Đọc Tiếng Hàn
Đỗ Thị Minh HoàngĐược chấp nhận
507h00 01/03/2024C3023NA25-26H
Đọc Tiếng Hàn
Đỗ Thị Minh HoàngĐược chấp nhận
607h00 08/03/2024C3023NA25-26H
Đọc Tiếng Hàn
Đỗ Thị Minh HoàngĐược chấp nhận
707h00 05/04/2024C3022NA25-26H
Đọc Tiếng Hàn
Đỗ Thị Minh HoàngĐược chấp nhận
807h00 12/04/2024C3022NA25-26H
Đọc Tiếng Hàn
Đỗ Thị Minh HoàngĐược chấp nhận
907h00 19/04/2024C3022NA25-26H
Đọc Tiếng Hàn
Đỗ Thị Minh HoàngĐược chấp nhận
1007h00 26/04/2024C3022NA25-26H
Đọc Tiếng Hàn
Đỗ Thị Minh HoàngĐược chấp nhận
1107h00 03/05/2024C3022NA25-26H
Đọc Tiếng Hàn
Đỗ Thị Minh HoàngĐược chấp nhận
1207h00 10/05/2024C3022NA25-26H
Đọc Tiếng Hàn
Đỗ Thị Minh HoàngĐược chấp nhận