Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Đoàn Hữu Chức1971018005Điện - Điện tử

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DC2501Phần Tử Tự Động Và Cảm Biến22045

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 20/01/2024B1015DC2501
Phần Tử Tự Động Và Cảm Biến
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận
207h00 27/01/2024B1015DC2501
Phần Tử Tự Động Và Cảm Biến
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận
307h00 03/02/2024B1015DC2501
Phần Tử Tự Động Và Cảm Biến
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận
407h00 24/02/2024B1015DC2501
Phần Tử Tự Động Và Cảm Biến
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận
507h00 02/03/2024B1015DC2501
Phần Tử Tự Động Và Cảm Biến
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận
607h00 09/03/2024B1015DC2501
Phần Tử Tự Động Và Cảm Biến
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận
707h00 16/03/2024B1015DC2501
Phần Tử Tự Động Và Cảm Biến
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận
807h00 23/03/2024B1015DC2501
Phần Tử Tự Động Và Cảm Biến
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận
907h00 30/03/2024B1015DC2501
Phần Tử Tự Động Và Cảm Biến
Đoàn Hữu ChứcĐược chấp nhận